pladmin

Teksty intro

      Mutualizm

      Szeroko pojęta postlewica

      Anarcho-komunizm

      Anarcho-syndykalizm

      Anarchizm bezprzymiotnikowy

      Teksty egoistyczne

      Teksty sytuacjonistyczne

      Insurekcjonizm

      Anarcha-feminizm

      Queerowx anarchizm

      Anty-civ

      Postanarchizm

Mutualizm

Szeroko pojęta postlewica

Są tu obecne inne tendencje, które zazwyczaj nazywa się "postlewicowymi", a do tej kategorii trafiły te teksty, które trudno przyporządkować do którejkolwiek z nich, a są raczej mają po prostu ogólną perspektywę postlewicową

Anarcho-komunizm

Anarcho-syndykalizm

Anarchizm bezprzymiotnikowy

Teksty egoistyczne

Teksty sytuacjonistyczne

Kliknij po więcej

Insurekcjonizm

Anarcha-feminizm

Queerowx anarchizm

Anty-civ

Postanarchizm


Lista ta została stworzona z zamysłem dania szerszego poglądu na anarchizm jako ideę i dostarczenia alternatywy dla "wstępów do anarchizmu", które w rzeczywistości wprowadzają tylko do jednej jego tendencji i w żadnym wypadku nie dają szerokiego oglądu na sprawy; jak i rozwiązać problem ludzi polecających na początek takie teksty, które korespondują z ich własną perspektywą ideologiczną