Front Wyzwolenia Zwierząt jest ogólnopolskim ruchem obrońców zwierząt. Głosem ludzi w obronie okrutnie doświadczanych, niewinnych swemu losowi istot. FWZ zrzesza osoby, grupy i stowarzyszenia (lista), które decydują się prowadzić działania w obronie zwierząt - walkę pokojową, ale zdecydowaną i wprost. FWZ powstał w Polsce w 1988 roku w Grudziądzu. Załozył go Darek Paczkowski (obecnie aktywny działacz Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego "Klub Gaja"), który był też głównym promotorem kształtu FWZ do 1996 roku. Pierwsze grupy spoza Grudziądza dołaczyły się do FWZ już w 1989. FWZ powiększał się o kolejne grupy, by ostatecznie działać już w ponad 20 miejscowościach w całym kraju. FWZ poprzez swoje działania manifestacyjne i edukacyjne, systematycznie zyskiwał coraz wieksze uznanie społeczne i znaczenie na polu działalności pozarządowej w Polsce. W 1996 roku nastąpiło przesilenie aktywności w FWZ i wewnetrzne spory organizacyjne, które, chociaż część grup działała nadal, spowodowały praktyczny rozpad sieci. Po przerwie w jej działaniu reaktywowało sieć w 2000 roku środowisko FWZ-Mysłowice (w FWZ od 1994). Współczesny FWZ jest niezmiennie rozwojowym ruchem opartym na zaangażowaniu wrażliwych ludzi, zdecydowanych by walczyć o godność zwierząt i ludzi!

Struktura organizacyjna. Zasady FWZ

Zasady te nie są "statutem" FWZ, ale są to ogólne zasady organizacyjne ruchu społecznego w strukturze poziomej (sieci otwartej) - jakim jest właśnie FWZ - dostosowane do charakteru działań i organizacji FWZ.

 1. Front Wyzwolenia Zwierząt jest ruchem obrońców zwierząt, aktywistów walczących w imieniu istot, które same nie potrafią upomnieć się o swoje prawa. Charakterem FWZ jest obrona zwierząt i pokojowy sposób działań. FWZ prowadzi walkę w obronie zwierzat, pokojową, ale zdecydowaną i wprost!

 2. FWZ jest ruchem otwartym. Każdy kto chce prowadzić działania na rzecz zwierząt pod szyldem FWZ, może to robić, nie pytając się nikogo o zgodę. Działania, by stały się działaniami FWZ, muszą być prowadzone na rzecz zwierząt i być pokojowe. Mogą być one jakiekolwiek, nie ma żadnych określonych standartów zaangażowania. Działania, które są sprzeczne z zasadami FWZ nie są działaniami FWZ.

 3. Każda grupa FWZ może się dobrowolnie włączać w działania innej grupy, które są koordynowane przez nią z ofertą dla wszystkich (na takiej zasadzie odbywają się wszystkie ogólnopolskie działania FWZ), albo samemu koordynować własne projekty i proponować je reszcie.

 4. FWZ jest zorganizowany na zasadach wolnościowych - w jednoznacznie poziomej strukturze, bez szefów i podwładnych, bez żadnych reprezentantów FWZ całego ruchu. Każda grupa FWZ jest w swoich działaniach w pełni autonomiczna. Żadna osoba w FWZ nie ma mocy podjąć żadnych zobowiazań w imieniu całego ruchu, a jedynie w imieniu prowadzonego przez siebie ośrodka. Współpracować z FWZ można jedynie współpracując z konkretnymi jego ośrodkami.

 5. Wszystkie biuletyny, pisma, oświadczenia, strony WWW itd. publikowane przez daną grupę FWZ (co jest oczywiste ruch sam w sobie nie może nic wydawać) są inicjatywą tej grupy i nie mają mocy być reprezentatywne dla całego ruchu, a tylko dobrowolnie poszczególne ośrodki mogą je za reprezentatywne również dla siebie uważać.

 6. Sieć FWZ istnieje w celu usprawnienia przepływu informacji w FWZ. Służy temu stale prowadzona lista adresowa sieci, czyli lista wszystkich ośrodków FWZ, które chcą w sieci uczestniczyć. Uczestnictwo w sieci FWZ jest dobrowolne, można działać w FWZ nie będąc zapisany na jej liście adresowej. Każdy z sieci FWZ i wszyscy inni, też spoza FWZ, mogą korzystać z udogodnień sieci (grupy koordynacyjne, materiały, wspólne kampanie itd.) oprócz dostępu do zastrzeżonych dla sieci danych adresowych.

 7. Otwarta lista info-dyskusyjna FWZ dla środowiska obrońców zwierząt "wobroniezwierzat" służy usprawnieniu przepływu informacji wśród obrońców zwierząt. Lista ta jest otwartym forum wymiany informacji, doświadczeń, ofert pomocy, zaproszeń do działań itd. również dla osób, grup i organizacji spoza FWZ.

Cel i sposoby jego realizacji. "Czemu i w jaki sposób... czyli Front Wyzwolenia Zwierząt"

Darek Paczkowski ("Mamkły Mampazury" nr 4, październik 1995): W poniższym tekście starałem się zebrać wszystkie te sprawy, które są efektem moich doświadczeń związanych z pracą Frontu Wyzwolenia Zwierząt. Wiele listów, które otrzymujemy zawiera pytania, na które odpowiedzi znalazły się poniżej. całość chciałbym zadedykowac moim nauczycielom, dzięki którym zacząłem zadawać sobie pytanla dotyczące motywacji i misji Frontu, czego owocem jest pierwsza próba ubrania w słowa tego co w sercu. W tekście wykorzystałem fragmenty trzeciej książeczki z serii "Nowe Wiadomości", wydanej przez FOE - European Coordination oraz tekst znaleziony w starym kościele w Baltimor w 1692 roku. Wdzieczny byłbym za listy, które pozwoliłyby redakcji "MM" zorientować sie jakich zagadnień, związanych z działalnością FWZ, maja dotyczyć kolejne publikacje.

Misja i cel

Ludzkość poprzez antropocentryczny stosunek do świata nieuchronnie zmierza na skraj przepaści. Zafascynowana przemocą, kierującą się agresywną rządzą posiadania, niszczy wszystko na swojej drodze. Karuzela kręci się coraz szybciej, a choroba doprowadza do coraz poważniejszych zwyrodnień, Ziemia i każda jej cząstka potrzebuje pomocy, My potrzebujemy jej najbardziej, Zjawiają się mistrzowie duchowi, nauczyciele, ekolodzy, Pracują oni dla dobra Ziemi i ludzi będących jednym z jej element6w. Działają na różnych płaszczyznach, bo i do różnych ludzi mają dotrzeć. Front Wyzwolenia Zwierząt poprzez pracę na rzecz praw zwierząt wspierać ma wysiłki zmierzające do uratowania wszelkiego życia. To nasza Misja. Koncentrując naszą energię na zmniejszaniu cierpień zwierząt, przyczyniamy się do zmniejszania rozmiarów wszelkiego cierpienia na Ziemi. Nie próbujemy zbawić całego świata, nie możemy rozpraszać naszej energii jeśli mamy zwyciężyć, zdajemy sobię sprawę z ogromu bólu wokół nas, dlatego z szacunkiem podchodzimy do pracy ludzi mających swoją Misję do spełnienia. Są one równie ważne, zmierzają przecież w jednym kierunku, znając i mając świadomość naszej Misji na Ziemi trzeba obrać jeszcze cel, do którego mamy zmierzać.

Celem Frontu Wyzwolenia Zwierząt jest rozbudzanie ludzkiej wrażliwoSci na bó1 i cierpienia zwierząt, pogłębienie współczucia dla istot słabszych niemogących samemu się bronić. Kierujemy się przy tym prawem ahimsy - prawem niewyrządzania krzywdy.

Sposoby realizacji celu

... muszą być zgodne z ideą (stąd tylko pokojowe akcje FWZ), ale i jak najbardziej efektywne. Zapewni to wymierne wyniki w drodze do osiągnięcia celu (czyli motywację do działania), Front Wyzwolenia Zwierząt używa metod propagandowo-oświatowych jako najpożytniejszych w naszej pracy.

Media

Gazety, radio, telewizja mają olbrzymia siłę, która wykorzystywana jest w większości do manipulowania ludźmi. Trzeba mieć Świadomość tego, że to często właśnie poprzez media człowiek dowiaduje się i utwierdza w przekonaniu, że jest "pępkiem świata, panem i władcą". Tak więc staramy się tą wielką się pozyskać, by pracowała na naszą korzyść, bo jest to obecnie najlepszy środek, by dotrzeć do spłeczeństwa, Mamy do przekazania ludziom tak ważne sprawy, że nauczyliśmy się kilku zasad współpracy z mediaml i możemy liczyć na ich zainteresowanie. By nasza propaganda była bardziej skuteczna, trzeba przyjąć zasady komercyjne. Media kupują wszystko, o ile podamy to w aktrakcyjnej formie. Oto kilka zasad obowiązujących przy sporządzaniu komunikatu prasowego.

Tekst:

 • powinien byc krótki i rzeczowy, najlepiej jedno, maksymalnie dwustronicowy;

 • uzywaj podwójnej interlini i zapisuj papier jednostronnie; - uzywaj papieru firmowego z nazwą Twojej grupy, jej znakiem oraz z zaznaczeniem: "Komunikat prasowy";

 • rozpocznij od tytułu/nagłówka, nie przekraczająć więcej niż 10 słów. Zawsze staraj się włączyć w tytuł nazwę Waszej grupy, tak, aby jak najbardziej przyciągała wzrok;

 • pierwszy paragraf powinien zawierać istote wiadomości/komunikatu prasowego: "Kto, co, gdzie, kiedy, jak i dlaczego";

 • inne paragrafy powinny zawierac historię. Użyteczne jest włączenie zgrabnego cytatu przypisanego rzecznikowi grupy;

 • wiadomość: to wszystko co niezwykłe, szczególne, nowe, żadkie, dziwne, nieoczekiwane itd. W ten sposób dziennikarz pozna (i napisze) o działalności Waszej organizacji;

 • media uwielbiają zdjęcia, miej więc to na uwadze organizując akcję. Jeżeli zależy Ci na wykonaniu jakiegoś specjalnego zdjęcia, umieść notkę dla redaktorów działu graficznego w dole komunikatu prasowego wraz z informacją kiedy i gdzie będziesz uchwytny, by umożliwić wykonanie fotografii;

 • zawsze na końcu każdego komunikatu prasowego zamieszczaj nazwiska i telefony, pod którymi mozna zasięgnąć szerszych informacji. Wskazane osoby powinny mieć przygotowany przy telefonie zestaw informacji, tak aby w każdej chwili odpowiedziec na pytania. Jest również ważne, aby być dostępnym również poza godzinami urzędowania.

Podejście:

 • zawsze ważne jest wysyłanie komunikatów prasowych najszybciej jest to możliwe. Jeżeli chcesz, aby nie korzystano z nich przed określonym terminem, napisz dużymi literami: "Do wykorzystania po..." (a następnie podaj datę i godzinę, od której można z tekstu korzystać). Może to się odnosić do przypadków, kiedy komentujesz raport, który masz (nielegalnie), a który jest nadal poufny, jednak w pewnej chwili zostanie zaprezentowany lub też jeśli chcesz ogłosić swoją własną akcję;

 • zestaw listę lokalnych kontaktów prasowych, łącznie z gazetami i stacjami radiowymi, którym chcesz wysłać komunikat prasowy. Jeśli to mozliwe, poświęć trochę czasu na uzyskanie nazwiska osoby zajmującej sie problemami ekologii. Jeżeli w gazecie znalazłeś interesującą historię dotyczącą problemu ekologicznego, zanotuj nazwisko autora; jeśli ktoś przychodzi, aby opisać jedną z Waszych akcji, upewnij się, że masz jego nazwisko, może przyda się w przyszłości. Wyślij skierowany do niego personalnie, jak również do redakcji, komunikat prasowy;

 • upewnij się, że komunikat dotrze na długo przed ostatecznym wydaniem numeru. Zasięgaj informacji odnośnie zmian. Jesli to możliwe zadzwoń do wzystkich osób, którym wysłałeś komunikat, a którzy nie skontaktowali się z Tobą, aby ich zainteresować swoją informacją;

 • w przypadku komunikatu prasowego od organizacji, mającej grupy lokalne, można dostarczyć tym grupom przykładowy komunikat prasowy, który może zostac wykorzystany z uwzględnieniem specyfiki lokalnej.

Public relations

Sprzedawanie danej organizacji społeczeństwu poprzez mówienie prawdy, w celu stworzenia pozytywnego jej obrazu. To stała praca będąca elementem wszystkich kontaktów z opinią publiczną. Prezentujemy społeczeństwu nasz ruch i jego poszczególne działania w taki sposób, aby ludzie mieli pozytywne odczucia - np. manifestacja antyfutrzarska pod hasłem "Pokochajcie zwierzęta futerkowe", co podkreślało pokojowy charakter akcji. Jeżeli jesteś otwarty w tym co robisz, motywacją działania oraz w jaki sposób pozyskujesz ludzi i pieniądze, możesz oczekiwać takiej samej otwartości od innych. Jeżeli cele innych organizacji są szanowane, a Ty nie ulegasz kompromisom, jeżeli chodzi o Twój własny cel, znajdziesz również szacunek innych wobec Twoich celów i uzyskasz pomoc w ich realizacji. Jednakże przy współpracy długoterminowej "zysk" powinien być po obu stronach. Tak więc wyjaśnij, co oferujesz potencjalnym partnerom i czego od nich oczekujesz. Chcąc mieć opinię poważanych, musimy troszczyć się o swój publiczny wizerunek, swoje stosunki ze społeczeństwem. Dobre kontakty powodują, że wszystko działa i wiele osób poproszonych o pomoc chętnie włączają sie w akcje. Doświadczyłem tego wielokrotnie na swojej skórze, gdyż FWZ podejmuje wiele działań cieszących się uznaniem wśród ludzi (aukcje psów, imprezy dla dzieci, pomoc chorej dziewczynie). Przewijająca się wszędzie nazwa i logo ruchu (bardzo ważny element) są już z łatwością rozpoznawalne, a ja stałem się osobą publiczną. Są to przejawy naszej popularności, które jednak ułatwiają prace. Każda grupa lokalna działająca w siecipracuje nad tworzeniem pozytywnego obrazu całego ruchu, ale i korzysta z osiągnięć innych grup np. poparcia "Sławnych Współczujących". Z public relations wiąże się też duża odpowiedzialność. Im więcej oczu patrzy na nasze działania, tym uważnie trzeba postępować. Reprezentujesz nie tylko siebie i FWZ, ale przede wszystkim cierpiące istoty potrzebujące pomocy. Decyzje podejmowane z tej perspektywy będzie cechowała przede wszystkim rozwaga. Zdyskredytowany ruch straci wiarygodność i sympatyków. Teraz jeden przykład. Na listę "Sławnych Współczujących" wpisują się znane osoby zobowiązujące się do nie kupowania i nie noszenia futer naturalnych z uwagi na ogrom cierpienia tpwarzyszący hodowli i zabijaniu zwierząt na futra. Udało nam się porozmawiać z panie Ireną Jarcką i przekonać ją, by jako pierwsza w Polsce wsparła naszą akcję (FWZ i kwartalnika "Gaja") swym autorytetem. Nie było to zresztą wcale trudne, pomimo że pani Jarocka nosiła do tej pory futro z norek. Pomyślcie jak wiele zyskały zwierzaki i ich obrońcy. Było to możliwe tylko dzięki świadomości, że naszym celem nie jest niszczenie futer farbą, a pozyskiwanie coraz więksezej rzeszy sympatyków.

Nie żołnierz i nie najemnik, tylko WOJOWNIK

Bojowa brzmiąco nazwa (Front Wyzwolenia Zwierząt) budzi respekt wśród naszych przeciwników, choć prowadzone działania mają wyłącznie charakter pokojowy. Należy to tłumaczyć faktem, że długotrwała walka o kształtowanie opini publicznej zagraża interesom wyzyskiwaczy zwierząt bardziej niż negetywnie odbierane przez ludzi akcje bezpośrednie. Energię, często zdeterminowanych młodych ludzi, staramy się nakierować na działania bardziej konstruktywne. Wymagają one oczywiście więcej pracy i samozaparcia, na co nie wszystkich stać. Im dojrzalsze podejmujesz decyzje, tym poważniej traktrowana jest sprawa, o która walczysz. Na początku celowo użyłem słowa "przeciwnik" a nie "wróg". Musisz pamietać, że po drugiej stronie stoi także człowiek. Wasze interesy często tylko wyglądają na sprzeczne. Głosząc hasła odwołujące sie do prawa ahimsy, współczucia dla cierpiących - nie możesz kierować się agresją czy nienawiścią w stosunku do ludzi o innych poglądach. Tylko odnosząc się do nich z szacunkiem możesz liczyć na swoją Drogę i nie zmienisz jej na siłe. Możesz jedynie pokazywać Drogę, którą Ty wybrałeś, ale pozostaw innym wolny wybór.

A teraz: DESIDERATA

Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu - pamietaj jaki pokój może być w ciszy. Tak dalece jak możliwe, nie wyrzekając się siebie, bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchaj też tego co mówia inni, nawet głupcy i ignoranci, oni też mają swoją opowieść. Jeśli porównujesz się z innymi, możesz stać się próżny lub zgorzkniały, albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie. Ciesz sie zarówno swoimi osiągnięciami jak i planami. Wykonuj z sercem swą pracę, jakakolwiek by była skromna. Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach - świat bowiem pełen jest oszystwa. Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty, wielu ludzi dąży do wzniosłych ideałów i wszędzie życie pełne jest heroizmu. Będź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć, nie bądź cyniczny wobec miłości, albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowania jest ona wieczna jak trawa. Przyjmuj pogodnie to co lata niosą, bez goryczy wyrzekając sie przymiotów młodości. Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła byc tarczą dla ciebie. Lecz nie dręcz sie trworami wyobraźni. Wiele obaw rodzi się ze znużenia i samotności. Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie. Jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż gwiazdy i drzewa masz prawo być tutaj, i czy to jest dla ciebie jasne czy nie, nie wątp, że wszechświat jest taki jaki byc powinien. Tak więc bądź w pokoju z Bogiem cokolwiek myslisz o jego istnieniu i czymkolwiek sie zajmujesz, i jakiekolwiek są twe pragnienia: w zgiełku ulicznym, zamęcie życia zachowaj pokój ze swą duszą. Z całym swym zakłamaniem, znojem i rozwianymi marzeniami ciągle jeszcze ten świat jest piękny. Bądź uważny, staraj się być szczęśliwy.

Zdobywanie funduszy

... to bardzo istotna część działolności. Aby dotrzeć z naszym, przesłaniem do grupy docelowej potrzebne są pieniądze chociażby na druk ulotek czy plakatów. Znaczna część listów jakie otrzymujemy zawiera prośbę o przesłanie materiałów propagandowych, na które nie macie pieniędzy. Niestety my również musimy za nie płacić i nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc. Spróbujcie zamiast stać z wyciągnietą ręką i czekać na gotowe, samemu zdobywać pieniadze. Oto kilka sposobów, które mogą Wam w tym pomóc:

 • sprzedaż czegoś (koszulki, naklejki, pocztówki, plakaty, znaczki, kasety): tematycznie Wasze towary mogą byc związane z prawami zwierząt; w ten sposób zarabiając pieniądze propagujecie swoją grupę i idee; Młodzi ludzie bardzo lubią "gadgety", pozwalają im one manifestowac swoją przynależność do danej grupy;

 • zbieranie makulatury: wymieniacie informacje "kto, kiedy i po co" w paru blokach czy danej dzielnicy; w kilka osób, samochodem lub wózkiem, danego dnia, zbieracie od ludzi do przygotowanych worków papierzyska; można spróbowac także dogadać się np. z jakąś drukarnią czy sklepem na odbieranie makulatury;

 • usługi: w tym wypadku można np. dogadać sie z jakimś sklepem ze zdrową żywnością czy kinem i zająć się ich reklamą; przygotowujemy tak zwane "kanapki" (dwie tablice z kartonu falistego zawieszane na ramionach), na których naklejacie plakat filmu i spacerujecie po ulicach; tu również można połączyć "przyjemne z pożytecznym" umieszczając na jednej z tablic hasła prozwierzakowe;

 • imprezy benefitowe: możesz zorganizować koncert lub pokaz mody w szkole pod hasłami praw zwierząt; zysk z imprezy powinien mieć konkretne przeznaczenie, o którym musisz powiadomić widownię.

Jak widzicie sposobów jest wiele, a i sami możecie coś wymyslić. Aby zgromadzic twórcze pomysły na zarabianie pieniędzy można z grupą zaangażowanych osób zorganizowac "burzę mózgów".

Co to jest "burza mózgów"?

Burza mózgów: dosłownie "burza w mózgu" mająca na celu "wywianie" ukrytych pomysłów, na podobieństwo lisci, które zaczynają unisić się, gdy zawieje wiatr. Burza mózgów jest wolnym stowarzyszeniem wszystkich członków grupy w celu opracowania nowych pomysłów na dany temat.

Kilka zasad:

 • jedna z osób powinna wyjaśnic grupie cel burzy mózgów oraz podstawowe jej zasady;

 • należy ustalić jak dużo czasu chcecie poświecić na burzę mózgów;

 • niech ktoś zapisze pomysły na tablicy na ścianie;

 • ważny jest udział wszystkich;

 • wszystkie pomysły są interesujące i powinny byc zapisane;

 • podczas burzy mózgów nie ma uwag krytycznych ani dyskusji;

 • wybór pomysłów i argumentacji rozpoczyna się po burzy mózgów;

 • szczególnie mile widziane są zwariowane i twórcze pomysły;

 • w czasie burzy mózgów nie trzeba koniecznie martwić się za bardzo o praktyczne skutki;

 • burza mózgów to w wiekszości zabawa; może ona przerwać nudną dyskusję i zainspirować ludzi do wzięcia udziału w procesie powstawania nowych pomysłów.

W zdobywaniu środków na działalność pamietajcie, że nie zawsze musi chodzić o pieniądze. Ktos za Waszą pracę może zaoferować swoje towary czy usługi np. ksero. Ten układ może okazać się dla Was bardziej korzystny jeśli np. potrzebne są nagrody dla uczestników organizowanego przez Was konkursu. Nawet będąc nieformalną grupą możecie otrzymać pieniądze od któregoś z wydziałów w Urzędzie Miasta na potrzeby konkretnej imprezy. Nieraz wystarczy podczepić się pod coś organizowanego przez Dom Kultury, by w ramach ich funduszu zorganizować np. wystawę.