Tytuł: Indywidualność a kolektyw anarchistyczny - Zamiast prologu
Osoba autorska: Gerasimos Tsakalos
Data: wrzesień 2016, polskie tłumaczenie - 1 października 2016
Notatki: Tekst jest wstępem do broszury „Indywidualność a kolektyw anarchistyczny”, pełny tekst po angielsku jest dostępny tutaj.

Problematyka pracy „Indywidualność a kolektyw anarchistyczny” może wydawać się rozwinięciem znanego wszystkim tematu niekończących się dyskusji wewnątrz grup wolnościowych. Czy grupa przyczynia się do wyzwolenia podmiotowości jednostki czy też do jej ujarzmienia? Jak wygląda relacja między kolektywem a jednostką? Czy wewnątrzkolektywne nieporozumienia mogą mieć konstruktywny charakter czy też prowadzą wprost do sporów, rywalizacji, intryg, które docelowo muszą skutkować rozłamem?

W jaki sposób przyjaźnie oraz kliki przyczyniają się do rozpadu grup anarchistycznych?

Jaki związek z wykluczeniem partycypujących w działaniu jednostek mają grupy anarchistyczne? W jaki sposób nieformalna hierarchia oraz współtworzące ją osoby są w stanie przetrwać wewnątrz anarchistycznych projektów?

To tylko kilka z problemów narastających wewnątrz burzliwych związków między jednostkami starającymi się współtworzyć anarchistyczne społeczności.

Broszura „Indywidualność a kolektyw anarchistyczny” jest eksperymentalnym świadectwem politycznych doświadczeń z wewnątrz nielegalnych struktur anarchistycznych projektów uwikłanych w rewolucyjną przemoc. Relacje i doświadczenia uformowane w tak ekstremalnych warunkach uwypuklają i skupiają niczym w soczewce wszystkie wspomniane powyżej problemy.

Cena niekonsekwencji oraz lekceważenia fundamentalnych zasad oraz wartości organizacji uwikłanych w partyzantkę miejską może skutkować wieloletnim więzieniem lub nawet śmiercią.

Co więcej, ktoś mógłby pomyśleć, że ta konkretna broszura jest wymierzona w naszych „znajomych” towarzyszy.

Nie, nie w tym przypadku…

Jako że nic nie rodzi się samo z siebie, wszyscy dobrze zdajemy sobie sprawę, że grupy partyzanckie rodzą się i dojrzewają wraz z Ruchem oraz że są niczym innym jak jego uzbrojonym i bojowym ramieniem.

Doświadczenia oraz związki opisywane w tym tekście są przedłużeniem doświadczeń i związków, z którymi mieliśmy do czynienia na anarchistycznych spotkaniach, squatach oraz innych wolnościowych projektach. Wewnątrz nich spotykaliśmy się z gwałtownymi zachowaniami, które przyczyniały się do deformacji anarchistycznej praktyki.

Styl tej broszury może okazać się lekko zaskakujący dla towarzyszy, którzy spodziewają się poetyckiej, rozigranej i rebelianckiej zawartości, tak charakterystycznej dla wydawnictw związanych z Konspiracyjnymi Komórkami Ognia. W tym przypadku jej występowanie zostanie ograniczone do śladowych ilości.

Treść może wydać się nieuprzejma i niezbyt elegancka, ale omawiane w tekście sprawy powinny być wyrażane wprost – bez zbędnych ogródek. Zawartość następnych stron będzie oscylować pomiędzy psychologiczną stroną polityki a osobistymi doświadczeniami autora. Jest to taktyka, która pozwala ożywić treść oraz zachęcić czytelniczki i czytelników do ubogacania przemyśleń poprzez wgląd we własne przeżycia. Osoby partycypujące wcześniej we wszelkiego rodzaju wolnościowych projektach społecznych na pewno odnajdą wewnątrz broszury większą lub mniejszą część swoich doświadczeń i przemyśleń związanych z aktywizmem.