Tytuł: Zielony anarchizm
Osoba autorska: Anonim
Notatki: Green Anarchist for Free Society in Harmony with Nature No. 31 autumn'92

CYWILIZACJA TO EKSPLOATACJA

Społeczeństwo masowe jest zbyt skomplikowane, aby funkcjonować bez specjalizacji. Podział pracy ze względu na specjalizację powoduje wzajemną alienację oraz tworzy potrzebną do koordynacji produkcji hierarchię. Hierarchia ta dzieli społeczeństwo na jednostki silne i słabe. Jednostki silne traktowane są jak przedmioty, które można eksploatować. Eksploatacja mająca swe podstawy w klasowości, płci czy problemach etnicznych, jak również upodobaniach seksualnych charakterystyczna jest dla społeczeństwa masowego. Społeczeństwa masowego nie da się zreformować. Należy je zastąpić.

MAŁE JEST PIĘKNE

Społeczeństwo masowe należy zastąpić społecznościami na tyle małymi, aby każda ich osoba była szanowana jako jednostka autonomiczna. W małych społecznościach hierarchia zostałaby zastąpiona samostanowieniem. Nie można zwalczyć masy masą. Jeśli nasze środki oraz cele mają być spójne, musimy zorganizować się w sieć niewielkich autonomicznych grup, którymi można by zastąpić społeczeństwo masowe.

ZIEMIA LUB ŚMIERĆ

Społeczeństwo masowe powoduje alienację ludzi od Ziemi. Kontrolując zasoby Ziemi, państwo kontroluje społeczeństwo. Musimy skończyć z naszą zależnością od państwa, odbierając mu ziemię oraz żyjąc w sposób samowystarczalny. Przez ponowne ustanowienie swoich związków z Ziemią podkopujemy hierarchiczne myślenie, które je niszczy.

REWOLUCJA NA PERYFERIACH

Aby przeżyć, społeczeństwo masowe potrzebuje zasobów z całej Ziemi. W największym stopniu eksploatuje ono zasoby ludzkie, konieczne do uprawy ziemi Trzeciego świata, owoce pracy których wykorzystywane są przez bogatych. Odbierając ziemie społeczeństwu masowemu, nie mają oni nic do stracenia. Jeśli z Trzeciego świata importowanych będzie mniej zasobów, społeczeństwo masowe nie będzie w stanie wyprodukować tych towarów w kraju. Jeśli państwo straci kontrolę nad resztą planety, coraz bardziej potrzebne oraz coraz łatwiejsze do założenia będą niewielkie samorządne i samowystarczalne społeczności.

AUTONOMIA W CHWILI OBECNEJ

Musimy popierać rewolucję na peryferiach, dokonując tutaj własnej. Musimy dzielić się ze sobą umiejętnościami potrzebnymi do przeżycia bez pomocy państwa, stworzyć kulturę oporu, która uwolni nas od alienacji charakterystycznej dla społeczeństwa masowego, która pozwoli nam żyć bez bycia eksploatowanym dzięki bojkotowaniu banków oraz międzynarodowych przedsiębiorstw, budując alternatywną zielono-czarną gospodarkę oraz broniąc siebie i Ziemi przez podejmowanie bezpośrednich działań przeciwko bazom i laboratoriom wojskowym, rozwojowi gospodarki oraz przemysłowi, eksploatacji i nietolerancji.

Czy zgadzasz się z nami?

Jesteś więc zielonym anarchistą!