Dodaje sekcje do kreatora książek: Temperatura wciąż rośnie. Idziemy na zderzenie (Xavier Woliński)

 

Ze skomplikowanymi strukturami, np.: rozdziałem z podsekcjami, zaznaczenie tylko rozdziału prawdopodobnie zaznaczy wyłącznie tytuł rozdziału, więc prawdopodobnie chciałbyś zaznaczyć rozdział ze wszystkimi jego podsekcjami.

The text structure is shown below.

 
Sekcja
Zaznacz
Tytuł, osoba autorska, data...
Temperatura wciąż rośnie. Idziemy na zderzenie
Źródło, uwagi...