Ogólne

      Ziny

      Lista źrodeł

Po kompletną, choć na razie po angielsku, instrukcję obsługi, patrz: AmuseWiki Library Manual.

Ogólne

  • Podstawowa zasada, o której powinieneś pamiętać, to: tekst musi być czytelny i wyglądać dobrze. Nie wstawiaj ścian tekstu które zlewają się w jedną całość, tekstów z niespójnym, mieszanym formatowaniem, itd. Stwórz odpowią reprezentację źródłowego tekstu, z nagłówkami, akcentami (pogrubieniem, kursywą, itd), blokami cytatów itd. dodanymi tam, gdzie tekst tego wymaga.

  • Akapity robi się w stylu „angielskim”, nie polskim. Akapitu nie wyznacza więc wcięcie (wciskanie przycisku „Tab” niczego nawet nie daje), a odstęp pomiędzy kolejnymi partiami tekstu. Aby otrzymać tekst podzielony na akapity, należy po prostu zostawić w edytorze jedną spację odstępu pomiędzy kolejnymi partiami.

  • Jeśli tekst zawiera jakiekolwiek sekcje (na przykład gdy artykuł jest podzielony na kilka z nich), dobrze jest dodać nagłówki - wygeneruje to spis treści. W drugim kroku edycji można upewnić się, że dobrany nagłówek jest odpowiedni; szczegóły zawarte są w ściągawce na dole strony z edycją.

  • Kolejne „tematy" (albo tagi, kategorie, jakkolwiek się ich nie nazywa) muszą być oddzielone przecinkami lub średnikami. W innym wypadku, nie będą traktowane jako oddzielne, a jako jeden długi temat.

Ziny

  • Jeśli chcesz opublikować tu swój zin, pamiętaj, że nie możemy przyjąć PDF-ów złożonych ze zwykłych skanów. Teksty są tu przetwarzane na różne formaty, nie tylko PDF-owe. Nawet jeśli dołączanie obrazów do tekstów jest jak najbardziej wspierane, biblioteka może nie być najlepszym rozwiązaniem dla tekstów z dużą ich ilością.

  • Świeżo zeskanowane teksty są mile widziane, ale musisz je najpierw przepuścić przez narzędzie do konwertowania skanów na pliki tekstowe (OCR) i sformatować. Nieczytelne teksty są odrzucane - lepiej iść w jakość niż ilość. Popracuj nad swoim tekstem i go dopieść, zamiast wrzucać byle co.

Lista źrodeł