System, w którym przyszło nam żyć, oparty jest na wyzysku i przemocy, odbiera poczucie godności i próbuje upokarzać nas na każdym kroku. Musimy walczyć o podstawowe prawa pracownicze i zabezpiecznia socjalne, o godność, o chleb, o dach nad głową.

Doświadczamy ciągłych represji m. in. jako kobiety, osoby queerowe, pracownice i pracownicy, imigrantki i imigranci, lokatorki i lokatorzy. Musimy też walczyć o nasze zdrowie i życie rodzinne. W sytuacji gdy panuje epidemia, służba zdrowia jest w tragicznej sytuacji, a nasi najbliżsi potrzebują opieki, zmuszone jesteśmy do wychodzenia na ulice i walki, by przeciwstawić się decyzji władzy, która chce odebrać nam i tak restrykcyjne prawo do decyzji o naszym ciele, naszym życiu i zdrowiu. Chce odebrać nam prawo do decyzji, czy zdecydujemy się na legalną aborcję z powodu patologicznego uszkodzenia płodu, czy nie. Chce nas zmusić do całkowitego podporządkowania się ich ideologii.

Nie możemy na to pozwolić! Władza oparta na sojuszu kapitalizmu, patriarchatu i fundamentalizmu religijnego wypowiedziała nam wojnę już dawno i systematycznie ogranicza nasze prawa. Ale my stajemy przeciwko. Bez liderów, organizując się oddolnie i spontanicznie, wspierając się wzajemnie, stajemy przeciwko władzy i będziemy kawałek po kawałku odzyskiwać naszą przestrzeń i nasze życie.


Żądamy planu minimum:

  1. Dostępu do legalnej, bezpiecznej, darmowej aborcji dla wszystkich osób, które są w ciąży i nie chcą w niej być.

  2. Wypowiedzenia konkordatu i rozliczenia się z osobami biorącymi udział w przestępstwach seksualnych w Kościele Katolickim i likwidacji wszystkich przywilejów społecznych i politycznych Kościoła Katolickiego.

  3. Dostępu do bezpłatnej, dobrze zorganizowanej opieki medycznej dla wszystkich osób, które przebywają w tym kraju, gwarantującej szybki kontakt ze specjalistami.

  4. Zwiększenia liczby publicznych żłobków i przedszkoli tak, by zapewnić w nich miejsca wszystkim potrzebującym.

  5. Podniesienia płac do średniej krajowej dla opiekunek, pielęgniarek, ratowniczek, nauczycielek oraz innych pracownic i pracowników opieki.

  6. Zagwarantowania osobom opiekującym się dziećmi – również dorosłymi – z niepełnosprawnościami godnego życia, czyli zasiłku opiekuńczego w wysokości średniej krajowej pensji oraz bezpłatnego dostęp do rehabilitacji.

  7. Możliwości przysposobienia dziecka osoby, z którą jest się w związku bez względu na płeć tej osoby oraz prawa do adopcji dla par jednopłciowych, uznania rodzicielstwa dwóch osób, gdy in vitro dotyczy pary jednopłciowej.

  8. Dymisji rządu.

  9. Dostępu do bezpłatnej, rzetelnej i merytorycznej edukacji seksualnej zapewniającej bezpieczniejszą przestrzeń i przyszłość dla osób z niej korzystających.

  10. Żadnych represji za obecnie trwające protesty. Domagamy się zaprzestania represjonowania osób biorących udział w protestach: zniesienie kar pieniężnych, ograniczenia wolności, dozoru policyjnego, itd.

Podpisały inicjatywy związane w Konfederacji Wolny Wrocław: Inicjatywa 8 Marca, Federacja Anarchistyczna Wrocław, Wolna Biblioteka, Food Not Bombs Wrocław, Lewica Wolnościowa, Akcja Lokatorska, Kolektyw Hulajpole, Obóz Dla Klimatu Wrocław, Związek Syndykalistów Polski sekcja Wrocław, Podwórkowa Samba Wrocław, Anarchistyczny Czarny Krzyż – Wrocław.

Ponadto jako anarchiści i anarchistki z Obozu dla Klimatu oraz Kolektywu Hulajpole żądamy likwidacji parlamentu i zastąpienia go demokracją bezpośrednią!