Władysław Broniewski

¡No Pasaran!

Warszawa 1938

Umierający republikanie,

brocząc po bruku krwią swoich ran,

w krwi umaczanym palcem po ścianie wypisywali: "No pasaran!".


Ogniem, żelazem napis ten ryto

pośród barykad z bruku i serc

Tak się rodziła wolność Madrytu,

droższa niż życie, trwalsza niż śmierć.


Na nią dwa lata parły faszyzmy,

ogniem, żelazem żłobiąc jej kształt.

Wolność na posąg rosła ojczyzny,

tej, która depcze ucisk i gwałt.


W wierszu mym – wolność, równość, braterstwo.

Wiersz mój zbroczony krwią swoich ran.

Jeśli ma zginąć, niech poprzez śmierć swą

głosi nadzieję: "No pasaran!"