Tytuł: Czym jest Anarcho-Transhumanizm?
Osoba autorska: William Gillis
Data: 2012/01/06
Źródło: https://humaniterations.net/2012/01/06/what-is-anarcho-transhumanism/

Anarcho-transhumanizm to uznanie, że wolność społeczna jest nieodłącznie związana z wolnością materialną, i że wolność jest ostatecznie kwestią rozszerzenia naszych zdolności i możliwości zaangażowania się w otaczający nas świat. Jest to świadomość, że nasz opór przeciwko tym siłom społecznym, które chciałyby nas podporządkować i ograniczyć, jest tylko częścią spektrum wysiłków mających na celu rozszerzenie ludzkiej sprawczości - ułatwienie naszych dociekań i kreatywności.

Oznacza to nie tylko bycie wolnym od arbitralnych ograniczeń, które mogą narzucić nasze ciała, ale także bycie wolnym w kształtowaniu otaczającego nas świata i pogłębianiu potencjału naszych wzajemnych powiązań poprzez ten świat.

Oznacza to, że narzędzia, których używamy powinny być jawnie poznawalne i nieskończenie konfigurowalne; oznacza to ciała, które nie są zamknięte w procesach, w których nie mamy nic do powiedzenia. Wie, że głód wyboru stojący za kontrolą urodzeń, odrastającymi kończynami i zmianą płci jest tym samym głodem, który organizuje robotników i podpala więzienia. To walka o to, by żyć wolnym. ...i robić to przez jeszcze jeden rok, jeszcze jedną dekadę, jeszcze jeden wiek. Oznacza to nie tylko przekroczenie ograniczeń związanych z płcią, ale także z genetyką i wszystkimi wcześniejszymi doświadczeniami człowieka. Oznacza to walkę o pozwolenie na najpełniejszą realizację tego, kim i czym chcemy być, kiedy tylko chcemy.

Oznacza to kwestionowanie i zmienianie warunków, które w przeciwnym razie mogłyby nami rządzić. Oznacza to, że gdy istnieją narzędzia do poprawy naszego życia, należy z nich korzystać; że nikt nie powinien głodować, gdy taki niedobór można wyeliminować. Oznacza to czujne współdziałanie z naturą, a nie jej zastraszanie czy poddawanie się jej. To świadomość, że zwycięstwo klasy robotniczej nadejdzie naprawdę dopiero wtedy, gdy każdy pracownik indywidualnie będzie posiadał środki produkcji - zdolne do wytworzenia dla siebie czegokolwiek i wszystkiego. To proaktywne zaangażowanie się w warunki środowiskowe, które wymuszają hierarchię i nieuchronny kolektywizm. Oznacza to uwolnienie naszego społeczeństwa od hierarchii dwuwymiarowych krajobrazów, przeniesienie naszej destrukcyjnej infrastruktury poza biosferę oraz ostateczne zerwanie z cywilizacją osiadłą i zajęcie miejsca łowców-zbieraczy między gwiazdami.

Oznacza to kryptografię - nieprzekraczalne kanały prywatnej komunikacji zsumowane w nieprzekraczalny ul idei i wiedzy. Oznacza to również zniesienie publicznej prywatności - stworzenie świata, w którym działania, które podejmujemy ze sobą, są dzielone i weryfikowalne w jednej chwili. I w końcu będzie to wolność do przekroczenia ograniczonego pasma języka i łączenia się coraz bardziej bezpośrednio ze sobą - łączenia umysłów i przekraczania indywidualnych subiektywności zgodnie z potrzebą.

Anarcho-Transhumanizm to wszystkie te rzeczy i każda z osobna.