Tytuł: Odezwa Szwajcarskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Hiszpanji Republikańskiej
Data: 20 listopada 1936
Źródło: Biuletyn Informacyjny Anarcho-syndykalistycznej Konfederacji Pracy – CNT – i Anarchistycznej Federacji Iberji – FAI (Boletin de Informacion) nr 1 (20-10-1936)

Republikańska Hiszpanja znajduje się w niebezpieczeństwie. Codziennie opowiadają o bohaterskich czynach, dokonywanych dla jej ocalenia. Mimo to coraz bardziej zacieśnia się krąg dokoła Madrydu.

Powiadają niektórzy, że Hiszpanja jest daleko: „cóż nas wobec tego obchodzić mogą wypadki, jakie tam zachodzą, kiedy każdy zpośród nas patrzy ze strachem na zmiany, jakich będzie musiał dokonać w swym budżecie w związku z dewaluacja franka?”

Hiszpanja jest dostatecznie blizka. Wynik wojny domowej w Hiszpanji zadecyduje o naszym losie. Nic nie rozpowszechnia się tak szybko jak faszyzm, który gwałci wszelkie prawa państwowe i międzynarodowe.

Jeżeli zwyciężą powstańcy, którzy wysyłają przeciwko ludowi hiszpańskiemu marokańczyków, uzbrojonych przez faszystowski Włochy i hitlerowskie Niemcy, to czemóżby rekcja krajów demokratycznych nie miała ich naśladować? Jeżeli nasi sąsiedzi z zachodu stracą swe prawa obywatelskie, zdobyte z tak wielkim trudem, to czyż możecie przypuszczać, iż Szwajcarja, otoczona ze wszech stron przez kraje faszystowskie, potrafi zachować swój ustrój demokratyczny i swoją wolność?

Sprawa hiszpańska jest również waszą sprawą!

Waszą jest sprawa, robotnicy, rzemieślnicy, handlowcy i rolnicy, zachować śród chaosu świata, który rownież i nam się udzielił, porządek, równowagę i równość.

Sprawa ta jest również wasza, uczeni, artyści, pedagodzy, którzy żyjecie życiem duchowem i pragnienie duch pobudzać! Czyż istnieje coś bardziej niezbędnego dla życia umysłowego niż wolność? Cóż to jest za myśl, jeżeli nie jest myślą wolną? Cóż to jest za wychowanie, które nie ma prawa tworzyć ludzi wolnych? Cóż to jest za sztuka, jeżeli na służyć władzę dzierżącym? Jest to właśnie ten duch wolności, którego bronią i dla którego umierają codzień setki i tysiące rewolucjonistów hiszpańskich.

Sprawa hiszpańska jest waszą sprawą, obywatele szwajcarscy! Oszuści polityczni apelują do waszego patrjotyzmu, chcąc przyciągnąć sympatje wasze na stronę nacjonalistów hiszpańskich. Lecz prawdziwymi obrońcami ludu hiszpańskiego są właśnie ci obywatele, którzy walczą, bez broni prawie, przeciwko legji cudzoziemskiej. Nastąpiła chwila zdemaskowania nacjonalizmu.

We Francji partje narodowe oczekują z niecierpliwością zwycięstwa faszystów. Wiedzą oni bowiem, ze faszystowska Hiszpanja nie będzie mogła być oporą dla ich najbardziej zaciętych wrogów. W Szwajcarji partje narodowe robią wszystko możliwe, aby udaremnić wszelką akcje pomocy dla Hiszpanji; albowiem wiedzą oni doskonale, że broniąc swej wolnosci, lud hiszpański, broni rownież tego, co stanowi kwintesencję naszej ziemi szwajcarskiej.

Co tworzy jedność naszego kraju? Język? Rasa? Religja? Przyroda? Historja? Jedność Szwajcarji opiera się wyłącznie na duchu demokratycznym; Idea, której broni lud hiszpański, jest ideą naszego narodu.

Ponieważ sami nie możemy brać bezpośredniego udziału w walce, winniśmy: przynajmniej „pomagać”. Należy przyjść z pomocą, okazywać nasza solidarność. Potrzebne są ciepłe ubrania na zimę buciki, mleko zkondensowane, środki opatrunkowe.

Codzień, co godzinę umierają tam ludzie za naszą wspólną sprawę.

Czekamy na was. Przyjdźcie póki czas...

W celu skoordynowania i wzmożenia solidarności, utworzyliśmy Stowarzyszenie Przyjaciół Hiszpanji Republikańskiej, reprezentujące wszystkie tendencje antyfaszystowskie. W skład zarządu obecnego wchodzą, między innymi, następuje osobistości: p. Andrzej Oltramare, profesor uniwersytetu Genewskiego;. J.Weigle, profesor uniwersytetu; mecenas M.A.Dupont, mecenas J.Vincent i inni.

s-p-stowarzyszenie-przyjaciol-hiszpanji-republikan-2.png
s-p-stowarzyszenie-przyjaciol-hiszpanji-republikan-1.png