Dodaje sekcje do kreatora książek: Polityka, anarchizm, lingwistyka Noama Chomsky (Piotr Rymarczyk)

 

Ze skomplikowanymi strukturami, np.: rozdziałem z podsekcjami, zaznaczenie tylko rozdziału prawdopodobnie zaznaczy wyłącznie tytuł rozdziału, więc prawdopodobnie chciałbyś zaznaczyć rozdział ze wszystkimi jego podsekcjami.

The text structure is shown below.

 
Sekcja
Zaznacz
Tytuł, osoba autorska, data...
Polityka, anarchizm, lingwistyka Noama Chomsky
Źródło, uwagi...