Dodaje sekcje do kreatora książek: Pranie mózgu na wolności (Noam Chomsky, Daniel Mermet)

 

Ze skomplikowanymi strukturami, np.: rozdziałem z podsekcjami, zaznaczenie tylko rozdziału prawdopodobnie zaznaczy wyłącznie tytuł rozdziału, więc prawdopodobnie chciałbyś zaznaczyć rozdział ze wszystkimi jego podsekcjami.

The text structure is shown below.

 
Sekcja
Zaznacz
Tytuł, osoba autorska, data...
Pranie mózgu na wolności
Źródło, uwagi...