Michaił Bakunin

Projekt odezwy do Polaków

1863

Nota redakcyjna
Odezwa napisana przez Bakunina w 1863 roku, podczas wyprawy z uzbrojeniem dla polskiego powstania. Miała być kolportowana po wylądowaniu na Żmudzi, gdzie Bakunin miał obiąć dowództwo nad legionem rosyjskim włączonym w szeregi powstańcze. Wyprawa nie powiodła się - zobacz List do Hercena i Ogariowa.

Tekst za Michał Bakunin "Pisma Wybrane" t. 2, s. 393. Przełożył Bolesław Wścieklica. Publikacja w wersji elektronicznej: Anarchistyczne Archiwa 2006.


Bracia Polacy!

Powstaliście w obronie wolności, w obronie swej ojczystej świętości, wyzwani na nierówną walkę przez najgorszy rząd na świecie, rząd petersburski. My, Rosjanie, od dawna jesteśmy przekonani, że sprawa niepodległości Polski i polskiej wolności jest nierozłącznie związana z dziełem wyzwolenia Rosji, my nienawidzący, nie mniej niż Wy, petersburskiego niemieckiego cesarstwa, które gubi Rosję i Polskę i zdradza je na rzecz Niemców pruskich i innych, oburzeni okrucieństwami popełnianymi przez naszych nieszczęsnych, zaślepionych i upojonych żołnierzy na rozkaz i pod wodzą tychże Niemców - przyszliśmy do Was, aby dzielić Wasze losy, żeby bronić razem z Wami świętego dzieła powszechnej wolności albo razem z Wami zginąć. I z radością zginiemy, jeśli zajdzie potrzeba, bo wiemy, że nie zginie wolność i wyzwolona Polska wkrótce poda braterską dłoń wyzwolonej Rosji.