Nota redakcyjna

Francisco Mora (1842-1924)
Hiszpański szewc. Członek Międzynarodowego Aliansu Demokracji Socjalistycznej. W 1869 roku jeden z założycieli Międzynarodówki w Hiszpanii. W 1870 roku organizator pierwszego kongresu robotniczego w Barcelonie. W 1872 roku występuje z Aliansu i tworzy, poza istniejącymi strukturami hiszpańskiej Międzynarodówki, popierającą Radę Generalną Federację Madrycką. W późniejszym okresie jest jednym z założycieli Hiszpańskiej Partii Socjalistycznej, następnie członkiem Komitetu Centralnego Robotniczej Socjalistycznej Partii Hiszpanii.

List ten był dołączony był, jako materiał dowodowy podczas obrad komisji Międzynarodówki skierowanej przeciwko Bakuninowi. Miał on udowodnić istnienie tajnych struktur Aliansu Demokracji Socjalistycznej. List jest ciekawym dokumentem, Bakunin omawia w nim swój stosunek do działań Rady Generalnej Międzynarodówki.

Tekst za Marks, Engels "Dzieła" t. 18 s. 518 - 519. Publikacja w wersji elektronicznej: Anarchistyczne Archiwa 2005.


Locarno, 5 kwietnia 1872 r.

Drogi aliansisto i towarzyszu. Ponieważ nasi przyjaciele w Barcelonie prosili, żebym do was napisał, czynię to z tym większą przyjemnością, że jak się dowiedziałem, ja sam i moi przyjaciele, nasi aliansiści z Federacji Jurajskiej, staliśmy się zarówno w Hiszpanii, jak i w innych krajach obiektem oszczerstw ze strony londyńskiej Rady Generalnej. Jest to doprawdy bardzo smutne, że w czasie tego straszliwego kryzysu, kiedy rozstrzyga się na wiele dziesiątków lat los proletariatu całej Europy i kiedy wszyscy przyjaciele proletariatu, ludzkości i sprawiedliwości powinni się bratersko zjednoczyć, by stawić czoło współczesnemu wrogowi, światowi uprzywilejowanych zorganizowanemu w państwo - to bardzo smutne, powtarzam, że ludzie, którzy zresztą w przeszłości oddali Międzynarodówce duże usługi, dziś, powodowani niecną żądzą autorytatywnego postępowania, zniżają się nawet do kłamstwa i sieją niezgodę zamiast wszędzie stwarzać ową dobrowolną jedność, która jedynie może zrodzić siłę.

Aby dać wam dokładne wyobrażenie o naszych dążeniach, wystarczy, że powiem wam jedno. Nasz program to wasz program, ten sam, jaki ogłosiliście na waszym zeszłorocznym zjeździe, i jeżeli pozostajecie mu wierni, to jesteście z nami po prostu dlatego, że my jesteśmy z wami.

Nienawidzimy zasady dyktatury, dyrygowania i autorytetu, tak jak i wy jej nienawidzicie; jesteśmy przekonani, że każda władza polityczna jest źródłem nieuchronnej deprawacji tych, którzy rządzą, i przyczyną niewoli tych, którzy są rządzeni. Państwo oznacza panowanie, a taka już jest natura ludzka, że każde panowanie przeradza się w wyzysk. Jako wrogowie państwa w każdych okolicznościach, we wszystkich jego przejawach, nie chcemy go również tolerować w Międzynarodówce.

Traktujemy Konferencję Londyńską i powzięte przez nią rezolucje jako intrygę zrodzoną przez ambicję i jako zamach stanu, dlatego też protestowaliśmy i będziemy protestować aż do końca. Nie poruszam spraw osobistych, niestety, następny ogólny kongres poświęci im zbyt wiele uwagi, o ile kongres ten w ogóle się odbędzie, w co mocno wątpię, jeżeli bowiem sprawy potoczą się tak jak dotąd, wkrótce nie będzie na kontynencie europejskim miejscowości, gdzie delegaci proletariatu mogliby się zebrać, aby swobodnie obradować. Teraz zaś oczy wszystkich zwrócone są na Hiszpanię i zakończenie waszego zjazdu. Jaki będzie jego rezultat? List ten nadejdzie do was, o ile w ogóle nadejdzie, dopiero po zjeździe. Czy zastanie was w wirze rewolucji czy w wirze reakcji? Wszyscy nasi przyjaciele we Włoszech, Francji i w Szwajcarii z okropnym niepokojem oczekują wieści z waszego kraju.

Niewątpliwie wiecie, że w ostatnim okresie Międzynarodówka i nasz drogi Alians bardzo się we Włoszech rozwinęły. Zarówno na wsi, jak i w miastach lud znajduje się w sytuacji na wskroś rewolucyjnej, tzn. w rozpaczliwej sytuacji ekonomicznej, toteż masy zaczynają się organizować w sposób bardzo poważny, interesy ich zaczynają przeradzać się w idee. - Brak było dotąd we Włoszech nie instynktów, lecz właśnie organizacji i idei. Teraz obie się kształtują, i to w taki sposób, że Włochy, po Hiszpanii i wraz z Hiszpanią, są teraz, być może, najbardziej rewolucyjnym krajem.

We Włoszech istnieje to, czego brak innym krajom: młodzież pełna zapału, energiczna, całkowicie wysadzona z siodła, bez pola do działania, bez wyjścia, która mimo swego burżuazyjnego pochodzenia nie jest bynajmniej wyjałowiona moralnie i intelektualnie, jak burżuazyjna młodzież innych krajów. Dziś rzuca się bez wahania w nurt socjalizmu rewolucyjnego przyjmując cały nasz program, program Aliansu.

Mazzini, nasz genialny i potężny przeciwnik, nie żyje, partia mazzinistyczna jest całkowicie zdezorganizowana, Garibaldi zaś coraz bardziej daje się porwać tej młodzieży noszącej jego imię, która jednak idzie, a raczej biegnie, nieskończenie dalej niż on.

Przesłałem przyjaciołom w Barcelonie jeden adres włoski, wkrótce prześlę im jeszcze dalsze. Dobrze, i jest to konieczne, że aliansiści Hiszpanii nawiązują bezpośrednie stosunki z aliansistami Włoch. Czy otrzymujecie włoskie gazety socjalistyczne? Polecam wam szczególnie: "Eguaglianza" z Girgenti na Sycylii, neapolitańską "Campana", bołońską "Fascio Operaio", mediolańskie - "Gazzettino Rosa" i przede wszystkim "Martello", którą niestety obłożono sekwestrem[1] i której wszyscy redaktorzy zostali osadzeni w więzieniu.

W Szwajcarii polecam wam dwóch aliansistów: Jamesa Guillaume'a (Szwajcaria, Neuchatel 5. Rue de la Place d'Armes) i Adhemara Schwitzguebela, grawera (członek i sekretarz, korespondent komitetu Federacji Jurajskiej), Szwajcaria, Jura Berneńska, Sonvillier, Mr Adhemar Schwitzguebel, graveur" (po czym następuje adres Bakunina).

Alians i braterstwo

M. Bakunin

Pozdrówcie, proszę, ode mnie brata Moraga i poproście go, by przysłał mi swoją gazetę. Czy otrzymujecie biuletyn Federacji Jurajskiej? Spalcie, proszę, ten list, gdyż zawiera nazwiska.

[1] Sekwestr - zajęcie majątku, ruchomości na rzecz państwa. (przyp. red.)