Dodaje sekcje do kreatora książek: Przedmowa do książki Kropotkina „Pomoc wzajemna" (Jan Hempel)

 

Ze skomplikowanymi strukturami, np.: rozdziałem z podsekcjami, zaznaczenie tylko rozdziału prawdopodobnie zaznaczy wyłącznie tytuł rozdziału, więc prawdopodobnie chciałbyś zaznaczyć rozdział ze wszystkimi jego podsekcjami.

The text structure is shown below.

 
Sekcja
Zaznacz
Tytuł, osoba autorska, data...
Przedmowa do książki Kropotkina „Pomoc wzajemna"
Źródło, uwagi...