W dzisiejszych czasach dzieło rewolucji jest atakowane. Jak Komuna Paryska i wiele innych wydarzeń historycznych, siły rewolucyjne stawiają czoła lewiatanowi kapitalistycznej hegemonii, który po raz kolejny przychodzi pożreć nowy świat i zniewolić nas wszystkich. To jest nasz Stalingrad. Trzeba bronić rewolucji! Dlatego ogłaszamy powstanie Międzynarodowych Rewolucyjnych i Ludowych Sił Partyzanckich (IRPGF), których celem jest obrona rewolucji w Rożawie.

IRPGF jest zbrojnym, oddolnie zorganizowanym kolektywem powołanym dla obrony rewolucji społecznej na całym świecie, do bezpośredniej konfrontacji z kapitałem i państwem, na rzecz rozwoju anarchistycznej sprawy.

Jesteśmy zaangażowanymi antyfaszystami, antykapitalistami, antyimperializmami walczącymi z wszelkimi przejawami patriarchatu i kyriarchii. Ogłaszamy, że należymy do Międzynarodowego Batalionu Wolności i deklarujemy nasze poparcie oraz sojusz z YPJ, YPG, z Międzynarodowym Batalionem Antyfaszystowskim (AIT) i organizacjami współtworzącymi Międzynarodowy Batalion Wolności. Deklarujemy otwartą walkę ze wszystkimi imperialistycznymi, faszystowskimi i kontrrewolucyjnymi siłami.

ZWYCIĘSTWO DLA REWOLUCJI W ROŻAWIE!

NIECH ŻYJĄ BARYKADY, SPOŁECZNA INSUREKCJA I KOMUNA!

BOJOWE, HORYZONTALNE, SAMORZĄDNE KOLEKTYWY I SPOŁECZNOŚCI DLA REWOLUCJI I ANARCHIZMU!

Międzynarodowe Rewolucyjne i Ludowe Siły Partyzanckie IRPGF

Rola IRPGF

IRPGF jest zbrojnym, oddolnie zorganizowanym kolektywem powołanym dla obrony rewolucji społecznej na całym świecie, do bezpośredniej konfrontacji z kapitałem i państwem, na rzecz rozwoju anarchistycznej sprawy.

Uważamy, że uzasadnione okoliczności wymagają konkretnej odpowiedzi. Nie jesteśmy ani partią polityczną, ani organizacją, ale zbrojnym kolektywem składającym się z towarzyszy o różnych poglądach na anarchizm. Jedność kolektywu IRPGF widoczna jest w praktyce walki zbrojnej, którą uważamy za konieczną do uzyskania wolności. Nasza rola jest dwojaka: jesteśmy zarówno zbrojną siłą zdolną obronić społeczne rewolucje na świecie, jak i siłą zdolną wywołać insurekcję i walkę przeciw każdej kyriarchicznej formie władzy, gdziekolwiek by się nie znajdowała. Naszym celem nie jest zajęcie stref walki dla własnej potrzeby, lecz walka ramię w ramię z innymi grupami solidaryzując się z każdym poddanym opresji, wyzyskowi, jednocześnie zachowując autonomię jako kolektyw. IRPGF wierzy, że wspólne działanie, solidarność i jedność są niezbędne w walce. Międzynarodowa solidarność jest największą bronią uciskanych. Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo do możliwości krytyki zawsze i wszędzie gdzie będzie ona potrzebna. (Samo)Krytyka nie jest niczym strasznym, musi zostać rozpoznana jako nieskończone źródło energii dla działań jednostek, społeczeństw i organizacji rewolucyjnych na drodze ku wolności.

Potrzeba Walki Zbrojnej

Wśród organizacji działających na rzecz wolności istnieje ogromna przepaść między tymi działającymi pokojowo, a tymi korzystających z metody walki zbrojnej. Te dwie postawy zawierają w sobie sieci pozycji, tożsamości, dającej im zawartość i kontekst. IRPGF nie wierzy w możliwość zniszczenia państwa, kapitału i innych kyriarchicznych form władzy za pomocą metod pokojowych, wręcz przeciwnie, uważa że wzmacniają one i dopingują przeciwnika, prowadząc do wzmocnienia opresji wobec coraz to bardziej odizolowanych jednostek i społeczności. Wierzymy, że nasze wyzwolenie wyjdzie z luf pistoletów.

Zbrojne wystąpienia na świecie będą prowadzone do samego końca. Walczymy w obronie życia, walczymy dla ostatecznego wyzwolenia. Państwo, władza, kapitał i hierarchie społeczne są przeciwnikiem wyzwolonego świata, dlatego są też przeciwnikiem każdego z nas. Podczas gdy walczymy przez samodoskonalenie się i odchodzenie od wewnętrznych zachowań opresyjnych za pomocą samokrytyki, nasi wrogowie – szefowie z ich armiami i policją muszą zostać potraktowani pociskami, bombami i dynamitem. Ognie wolności i sprawiedliwości płoną jasnym światłem. Dla nas nie ma już odwrotu i innej drogi do wyzwolenia niż poprzez walkę. Nasze społeczności zostaną wyzwolone dopiero wtedy, gdy zniszczymy tą garstkę, której majątek i siła zależą od cierpienia i wyzysku mas.

Pan nie odda wolności niewolnikowi po dobroci. Niewolnik musi zdobyć wolność poprzez insurekcję, opór i rewolucję, używając wszelkich możliwych środków by zniszczyć zarówno pana, jak i mechanizmy i aparaty władzy i opresji.

Jarzmo tyranii i jej łańcuchy represji nie wytrzymają insurekcji. Czekamy na dzień, gdy miecze zostaną zamienione w pługi, jednak dopóki ten dzień nie nastąpi, będziemy pod bronią. Istnienie IRPGF opiera się na konieczności walki zbrojnej, toteż przestanie ono istnieć, gdy nie będzie już takiej potrzeby. Jesteśmy przeciwni idei „armii powstańczych” czy skostniałych grup rewolucyjnych tworzących własne państewka dla siebie.

Stanowisko Międzynarodowe IRPGF

Wierzymy, że trzecia wojna światowa już się rozpoczęła wraz z konfliktami w Syrii, na Ukrainie i w innych miejscach na Ziemi. Chylący się ku upadkowi system kapitalistyczny, splądrował świat i zabrał jego zasoby, a teraz zmaga się z jego największym kryzysem w historii. Wraz z brakiem nadwyżki zasobów ludzkich, które można byłoby wrzucić do lochów linii produkcyjnych, sprzeczności systemu w stanie kryzysu narastają. Przez imperialistyczne siły walczące o ostatnie okruchy by móc zabezpieczyć swój byt i przez rosnące wpływy ideologii faszystowskich, codzienna walka staje się walką zarówno z uciskiem kapitalistycznym, jak i państwowym. IRPGF wspiera każdego kto pragnie bronić się przed każdą formą opresji, dominacji i wyzysku. Jesteśmy świadomi i dostrzegamy unikatową więź między indywiduum a społecznością i między społecznością a indywiduum. Wspieramy i dążymy do pełnowymiarowego spełnienia natury ludzkiego indywidualizmu i walki klas.

ZBROJNE KOLEKTYWY I SPOŁECZNOŚCI DLA REWOLUCJI I ANARCHIZMU!

IRPGF