Dla niektórych osób, płeć nie jest czymś, o czym myślą zbyt często. Dla innych jest to coś, o czym nie mogą przestać myśleć. Konserwatywne media często odnoszą się do uznania płci niebinarnej jako "niszczenia tradycji" i "niszczenia norm płciowych". Podczas gdy często mówi się o tym tak, jakby było to coś negatywnego, akceleracja płciowa (zwana również abolicją płci) ma na celu właśnie to. Według The Gender Accelerationist Manifesto [1] akcelerację płci definiuje się jako "wykorzystanie procesu rozpadu płci do zniszczenia systemu klasowego płci" (Flores, Storm). Jest to po prostu akceleracja procesu, w którym płeć staje się zbędna. Choć może to brzmieć radykalnie, akceleracja płciowa jest bramą do uwolnienia naszego społeczeństwa od patriarchatu i dyskryminacji klasowej.

Zrozumienie akceleracji płciowej nie jest możliwe bez podstawowego zrozumienia różnic między dwoma definicjami płci [sex and gender, czyli można to określić po przetłumaczeniu mianem płci hormonalnej, gonadalnej, somatycznej, metabolicznej etc. (sex) oraz tożsamości płciowej (gender)] oraz tego, jak są one kategoryzowane we współczesnym świecie. Płeć [w tym kontekście: sex] jest zazwyczaj określana na podstawie genitaliów i chromosomów. Płeć [w tym kontekście: gender] to sposób, w jaki ktoś definiuje siebie. Tożsamość płciowa [gender], tak jak wszystkie materiały, z których składa się człowiek, jest nieokreślona (Saewol). [4] Słowo "nieokreślony" oznacza, że nie ma dokładnych granic. Tożsamość płciowa [gender] nie jest określana przez płeć [sex], a twierdzenie, że tak jest, wtłacza każdego w tożsamość, której nie wybrał. Kategoryzacja ludzi jako męskich/kobiecych, mężczyzn/kobiet i dziewcząt/chłopców jest tylko sposobem na oznaczenie fizycznych atrybutów człowieka. Nie tylko wyklucza to szacowaną na 1-2% populację osób interpłciowych (według Intersex Society of America), ale także zmusza każdego, kto identyfikuje się poza binarną płcią, do bycia etykietowanym jako "inny". Jest to przestarzały system zakorzeniony w kolonializmie i kapitalizmie, który wymaga zmiany. Ponieważ wiele osób nie myśli o swojej płci i o tym, dlaczego się z nią identyfikuje, nasze uwewnętrznione postrzeganie tożsamości płciowej jest często pomijane.

Obecny system płciowy charakteryzuje się następującymi cechami (Flores, Storm):

  1. Uznaniem tylko dwóch płci [gender] – męskiej i żeńskiej

  2. Że płeć postrzegana jako niezmienna i przypisana w momencie narodzin

  3. Że małżeństwo jest umową ekonomiczną pomiędzy mężczyzną i kobietą

  4. Że małżeństwo jest osobistym wyborem i zależy wyłącznie od dwojga ludzi, którzy się pobierają

  5. Że w małżeństwie mężczyzna ma za zadanie ekonomicznie wspierać rodzinę, a kobieta zajmować się domem

Takie spojrzenie na płeć [gender] i seksualność nie było powszechne w wielu kulturach. System płciowy, który znamy dzisiaj, został narzucony głównie przez Europę, a do obu tzw. Ameryk dotarł dopiero w wyniku kolonizacji (Ballestín). [2] Oczywiście, jedna z wyżej wymienionych rzeczy była ulepszeniem w stosunku do wcześniejszych europejskich standardów małżeństwa, ale nadal umieszczała ludzi w nieruchomych klasach przypisanych przy urodzeniu. Trzecia płeć istniała (i nadal istnieje) na całym świecie, na przykład u rdzennych ludów [z tzw. Ameryk] osoby o dwóch duszach, indyjskich hijiras, czy rdzennych hawajskich mahu. Koncepcja płci poza męską i żeńską jest obca tylko w krajach zdominowanych przez kolonializm. W rzeczywistości nasz system klas płci jest narzędziem szerzenia kolonializmu: "Płeć sama w sobie jest używana jako narzędzie centralizacji i kolonizacji. Gdy Europejczycy przenosili się poza Europę, by kontynuować projekty kolonialne, przynosili swoje idee i koncepcje tożsamości płci" (Nokizaru). [5] Role płciowe zostały narzucone rdzennym ludom obu tzw. Ameryk jako sposób na kontrolowanie reprodukcji. Społeczeństwo jest gotowe wyjść poza ten ograniczony pogląd na płeć poprzez akcelerację rozpadu klasowego.

Płeć jest z definicji klasą. To pozycja społeczna, która decyduje o tym, jak jesteś traktowany przez otoczenie. Termin "klasa" odnosi się zazwyczaj do grupy ludzi o podobnym statusie ekonomicznym: klasa niższa, klasa średnia i klasa wyższa. Zniesienie klasy to ideologia, której celem jest pozbycie się różnic w bogactwie, edukacji i dochodach oraz stworzenie społeczeństwa, w którym każdy ma dostęp do podstawowych potrzeb, a nikt nie gromadzi więcej zasobów niż potrzebuje. Kiedy zrozumiemy, że płeć jest klasą, staje się jasne, jak zniesienie klasy i zniesienie płci idą w parze (Flores, Storm). Zniesienie klasy jest częścią procesu akceleracji płci, ponieważ płeć jest tylko formą kontrolowania i zwiększania reprodukcji. Aby się rozmnażać, kolonialiści zaszczepili ideę, że penisy są męskie, a waginy kobiece, dlatego powinny iść w parze (Saewol). Sama idea heteroseksualności i męskości lub kobiecości jest z natury kapitalistyczna, ponieważ została stworzona, by zachęcać do nieopanowanego wzrostu populacji, podobnie jak kapitalizm zachęca do nadmiernej akumulacji bogactwa. Kapitalizm i binarność płci są od siebie zależne, więc zwalcza się je na podobne sposoby. "Ludzie walczą z kapitalizmem poprzez odmowę pracy, poprzez strajk generalny przeciwko niemu. Podobnie, zbiorowe "nie" wobec płci odrzuca system klasowy i pozwala nam rzucić go na kolana" (Flores, Storm). Klasa i płeć idą ze sobą w parze i wymagają wspólnej abolicji.

Pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, gdy ktoś mówi o kwestiach płci lub polityce, są zazwyczaj osoby transpłciowe. W systemie klasowo-płciowym, gdy ktoś nie czuje się dobrze w klasie, która została mu przypisana przy urodzeniu, to przechodzi do innej klasy. Inni nie czują się komfortowo w żadnej z przypisanych klas, więc identyfikują się z zupełnie inną klasą. Kiedy tak się dzieje, określa się ich jako osoby transpłciowe. W idealnym społeczeństwie nikt nie powinien być zmuszany do życia z tożsamością, której nie wybrał. Osoby transpłciowe mówią "nie" przypisanej im płci. "Kiedy przypisano wam klasę męską, ale głośno twierdzicie, że jest odwrotnie, powiedzieliście "nie" płci. Płeć dała wam to, czym jesteście, ale wy odwróciliście się z obrzydzeniem. Nie jesteście mężczyzną, jesteście czymś innym." (Flores, Storm). Wiele osób transpłciowych przechodzi tranzycję, aby "passingować", ale w świecie bezpłciowym mogliby żyć w szacunku dla swojej tożsamości, niezależnie od tego, co jest dla nich najwygodniejsze. Oczywiście, leczenie medyczne, takie jak operacje korekcyjne płci i hormonalna terapia zastępcza, powinno być dostępne dla tych, którzy tego chcą. Osoby transpłciowe są częścią akceleracji płci i nie powinny być wypychane ze swojej tożsamości dla wygody osób cispłciowych. Rozpoczęli wojnę z płcią, teraz akceleracja płci może ją zakończyć."

Do tej pory wiele osób może się zastanawiać, w jaki sposób można bardziej wspierać nonkonformizm płciowy i abolicję. Ruchy na rzecz włączenia osób niebinarnych to dobry początek, ale normalizacja nonkonformizmu płciowego jest bardziej prawdopodobnym pierwszym krokiem. Zastanówcie się, jak postrzegacie męskość i kobiecość. Kiedy widzicie jakąś osobę i zakładacie jej płeć, nie martwcie się. Zamiast tego zastanówcie się, dlaczego założyliście, że dana osoba jest tej płci. Kiedy już zrozumiecie, że wszystkie akty, które mają sprawiać wrażenie kobiecych lub męskich, są tylko performatywne, możecie zacząć uczyć się, jak zlikwidować uprzedzenia, które nasz binarny system płci zakorzenił w nas wszystkich. Jest to wyjaśnione w analizie Judith Butler, filozofki i teoretyczki płciowości. "Akty performatywne, czyli wszystkie te małe działania, które konstruują tożsamość, są kluczem do zrozumienia, jak płeć funkcjonuje na poziomie indywidualnym. Odnajdujemy je w najbardziej podstawowych rzeczach, które robimy i mówimy: "Jestem kobietą", "Nie, nie mogę się tym bawić. To zabawka dla chłopców", "Chłopcy będą chłopcami". Te czynności wytwarzają tożsamość, zarówno w nas samych, jak i w innych. Identyfikujecie się jako kobiety lub mężczyźni i identyfikujecie innych jako mężczyzn lub kobiety poprzez angażowanie się w te akty" (Butler). [3] Piersi są uważane za kobiece, ponieważ ludzie z piersiami są zazwyczaj przypisywani do płci żeńskiej przy urodzeniu. Ale kiedy spojrzycie poza to zrozumienie podstawowej biologii, zaczniecie zastanawiać się, dlaczego przypisujemy etykiety do pewnych genitaliów. Oprócz biologii, możecie również kwestionować upłciowienie ubrań. Dlaczego spódnice są kobiece? Zaczniecie uświadamiać sobie, że to tylko dlatego, że tak wam powiedziano. Innym podejściem, choć nie dla wszystkich, jest identyfikowanie się poza binarnością, na tyle, na ile jest to dla was wygodne. Jeśli jesteście zadowoleni ze swojej przypisanej płci, starajcie się ubierać w takie ubrania, jakie wam się podobają. Mężczyźni powinni przyjąć kobiecość w taki sam sposób, w jaki kobiety przyjęły męskość w XXI wieku. Jak już wcześniej wspomniano, jeśli wystarczająca część populacji ponownie przeanalizowałaby swoje przywiązanie do przypisanej jej w momencie narodzin płci i prezentowała się tak, jak chciała, możliwa jest queerowa rewolucja. Zmusiłoby to również ludność do przemyślenia swoich związków z heteroseksualnością. W miarę jak coraz więcej ludzi będzie wykraczać poza binarny system, idea bycia queer stanie się bardziej normalna. To są najbardziej namacalne działania, jakie można podjąć, aby wesprzeć akcelerację płci.

Ci, którzy mają płytszy stosunek do queerowości lub sami nie są queer, mogą być sceptyczni wobec tego ruchu. Wiele osób znajduje komfort w binarności płci, i to jest w porządku. Nie ma powodu, by zmuszać kogokolwiek do identyfikowania się z czymkolwiek, co nie jest dla tej osoby wygodne, i dobrze jest być przywiązanym do swojej tożsamości jako mężczyzna lub kobieta. Jednak musimy być gotowi zaakceptować możliwości poza binarną płcią, ponieważ istniały one i będą istnieć przez tysiące lat. Płeć ma swój własny sposób na to, aby z czasem stać się nieaktualna, a akceleracja płci jest kluczem do tego, aby tak się stało. Akceleracja płci nie zmusza nikogo do rezygnacji z wygodnej tożsamości, to po prostu normalizacja idei bycia poza przypisaną płcią i pozwolenie ludziom na wybór tożsamości płciowej, a nie przypisywanie jej (Flores, Storm). Jedynym powodem, dla którego jest to tak radykalny pomysł, są eurocentryczne standardy płci, które zinternalizowaliśmy. Zmiana sprawia, że wielu ludzi czuje się niekomfortowo, więc wszelkie ruchy przeciwko płci spotkają się z hipermaskulinistycznym sprzeciwem, ale musimy walczyć z tym sprzeciwem. Jeśli uważacie się za sojuszników LGBTQ, powinniście rozważyć przyłączenie się do walki z płcią. Binarna płeć była podstawą prawie całej queerowej opresji, a jej zniesienie znormalizowałoby queerowe związki. Jeśli jesteś kobietą, istnieje duże prawdopodobieństwo, że byłaś powstrzymywana przez płeć, którą ci przypisano. Jeśli przełamiemy normy płciowe, które nie pozwalają kobietom być traktowanymi na równi z innymi, wszystkie kobiety (lub osoby kobiece) ostatecznie na tym skorzystają. Złamałoby to systemy władzy pomiędzy mężczyznami i kobietami, które powodują, że mężczyźni gwałcą i szukają dominacji nad kobiecością. Kolejną ważną częścią przyłączenia się do tej rewolucji jest edukacja. Historia queeru nie była nauczana w szkole, a teoria queer jest często pomijana, nawet przez najbardziej oczytanych komunistów i lewicowców. Poznajcie historię ludzi, którzy walczyli przed wami i dowiedzcie się o wszystkich poglądach na płeć i seksualność. Z chwilą, gdy zrozumiecie, że płeć jest nieokreślona i zaczniecie rozpakowywać swoje relacje z płcią [sex] i tożsamością płciową [gender], możecie dołączyć do osób queer w walce o akcelerację płciową. Binarność płci powodowała cierpienie osób LGBTQ i kobiet przez setki lat, a jeśli wystarczająco dużo osób ją porzuci, będziemy mogli uciec od tego binarnego systemu klasowego, który tak długo nas obciążał. Musimy rzucić wyzwanie tym normom dotyczącym płci oraz seksualności i dokonać queerowej rewolucji. Akceleracja płci jest ucieczką od zdominowanego przez klasę społeczeństwa, do której musimy dążyć.

[1] Storm, V., & Flores, E. (2019, kwiecień 24). The Gender Accelerationist Manifesto. Pozyskane z 2020, z The Anarchist Library (https://theanarchistlibrary.org/library/vikky-storm-the-gender-accelerationist-manifesto)

[2] Ballestín, L. (2018, lipiec 26). Gender as Colonial Object. Pozyskane z 2020, z publicseminar.org (https://publicseminar.org/2018/07/gender-as-colonial-object/)

[3] Butler, J. (2009). PERFORMATIVITY, PRECARITY AND SEXUAL POLITICS. AIBR Collection. Pozyskane z 2020, z www.aibr.org (http://www.aibr.org/antropologia/04v03/criticos/040301b.pdf)

[4] Saewol, S. (2018, November 9). Against Biology, Against the Sexed Body. Pozyskane z 2020, z theanarchistlibrary.org (https://theanarchistlibrary.org/library/saewol-a-journal-of-queer-becomings-against-biology-against-the-sexed-body)

[5] Nokizaru, N. (2015). Against gender, Against Society. In Lies: A journal of materialist feminism (Cz. 2, str. 17–21). Garamond, MT: Creative Commons Attribution (https://mnnicedistro.files.wordpress.com/2017/03/againstgender.pdf)