Tytuł: Manifest Partii Anarcho-kociej
Osoba autorska: Evelyn
Data: 26.12.2020
Źródło: https://geckolorem.medium.com/manifesto-of-the-anarcho-felineist-party-77fc7b2d0e02

DEFINICJE

Anarchizm jest filozofią polityczną, która opowiada się przeciwko wszelkiej hierarchii (państwu, kapitalizmowi, patriarchatowi i każdej innej możliwej hierarchii). Anarchizm istnieje również jako aktywna walka z nią.

Cywilizacja została zdefiniowana na wiele sposobów, jednak ja definiuję cywilizację jako złożone społeczeństwa, które opierają się na rolnictwie wiejskim i koncentrują się głównie w dużych miastach.

I oczywiście koty są zwierzętami, które często mają miękkie futro i małe pyski. Są mięsożerne.

Ludzie, zwierzęta i walka klas.

Przez tak długi czas byliśmy uciskani pod ciężarem cywilizacji, pod ciężarem ludzkiej formy, społeczeństwa, konstrukcji, kapitalizmu i rządu. Wszystkie te produkty wywodzą się z jednej walki, walki ludzkiej.

Nikt w społeczeństwie nie jest obcy walce, wszyscy jesteśmy jej produktami, cierpimy pod jej ciężarem. W pewnym momencie byliśmy zwierzętami bawiącymi się z dziką przyrodą, zsynchronizowanymi z naturą. Wkrótce jednak posunęliśmy się naprzód, postęp nie był przypadkowy, był nieunikniony. Mieliśmy sprawne kciuki, postawę, potencjał, który był przed nami ukryty i który musieliśmy uwolnić. Postęp ten spowodował jednak podporządkowanie zwierząt i ludzką supremację. Zaczęliśmy je odstrzeliwać, najeżdżać ziemie tylko po to, by zabijać te lukratywne - oto prawdziwa dynamika klasowa. Doprowadziliśmy niektóre z nich do wyginięcia, a teraz jesteśmy na skraju szóstego masowego wymierania, jedynego, które zostało spowodowane przez zwierzę, to wymieranie zostało spowodowane przez nas.

Analizując historię, widzimy, że ludzie nie zawsze posiadali kapitał na wyzysk, żywność i ucisk. Więc jeśli tak nie było, to jak powstał ten problem? Poprzez cywilizację. Ludzie stworzyli cywilizację, aby się zjednoczyć, ułatwić, edukować i wyeliminować szkodniki, które ośmieliły się wejść między ich rolnictwo.

Wkrótce zaczęliśmy produkować pestycydy i trucizny dla zwierząt, które stanowiły zagrożenie dla rolnictwa, polując na nie, zaczęliśmy je masowo zabijać.

Teraz społeczeństwo ma więcej nieśmiercionośnych pestycydów, jednak nie pozbyliśmy się ruin starej cywilizacji. Wiele ryb hodowlanych nadal było skażonych trującymi pestycydami (do dziś to trwa) i wysyłanych do spożycia, a tym samym rozpoczęła się bioakumulacja. Toksyczność rozprzestrzeniła się po ciałach każdego, kto zjadł tę rybę, wprowadzając szkody i choroby do ekosystemu wielu ludzi.

Współczesna cywilizacja istnieje również po to, aby scentralizować populacje i umożliwić wewnętrzną eksploatację rasy ludzkiej, tworząc podklasy proletariatu i burżuazji. Utrwaliła społeczeństwo komercyjne i pozwoliła na handel i pracę najemną, której nigdy nie widziano, ponieważ ludzie, którzy nie byli już nasyceni tradycją zabijania zwierząt, teraz uciekają się do zabijania samych siebie w celu uzyskania zysku pieniężnego, a także utrzymania ogromnych zysków kapitału w łańcuchu pokarmowym.

Przemysł teraz nadchodzi, przynosząc masowe zniszczenie środowiska, zwierząt gospodarskich, deformację zwierząt i niszcząc ich zależność od dzikiej przyrody. Klasa zwierząt w dużej mierze staje się dla nas niczym więcej niż zabawkami, narzędziami jadalnymi. W połączeniu z rolnictwem mamy teraz zniszczenie środowiska, jakiego nigdy wcześniej nie widziano, fragmentację, ocieplenie, zniszczenie.

Ten efekt domina wyszczególnia liniowy bieg natury, natura dzisiejszego życia była nieunikniona, po prostu zablokowana na wiele lat. Nie możemy znieść tego rozróżnienia, jak wielu twierdzi, ponieważ już rozumiemy jego istnienie i rozumiemy drogę do odbudowy ucisku. Zmiana tak masowa jak ta byłaby zbyt dużą przeszkodą dla ignoranckiego przywileju ludzi i dlatego odbudowalibyśmy władzę, budując dysproporcje, aby podbić świat i łańcuch pokarmowy

Naiwnością byłoby wierzyć, że klasa ludzka tak po prostu zrezygnuje z władzy, więc celem jest zniesienie różnic między klasą ludzką a klasą zwierząt.

Rozwiązanie? Nawrócenie się na kocie życie.

Klasa zwierząt jest tak zróżnicowana, że istnieje w niej wiele podgrup, króliki, robaki, orły, żaby, jednak uważam, że drogą ku przyszłości jest ewolucja w gatunek kotów. Mamy stać się kociakami, kotami, żyć na wolności.

Koty stały się popularne dla wielu ludzi, postrzegane jako słodkie, wysoko oceniane, a trend catboyów rośnie w społeczeństwie. Docenialiśmy koty, zapewnialiśmy im bezpieczeństwo, przytulaliśmy się do nich. Dlaczego? Ponieważ postrzegamy je jako słodkie.

Koty dosłownie nie są w stanie rozwinąć cywilizacji tak jak my. Ledwo potrafią podnosić przędzę, nie mogą uprawiać rolnictwa, budować technologii, dróg ani innych podobnych rzeczy. Koty po prostu istnieją w harmonii z naturą i są od niej niezbywalne. Oprócz tego, koty działają dla indywidualnego i okazjonalnego wspólnego zysku. To dobrze łączy zasady kotów z anarchią i sprzeciwem wobec cywilizacji i przyszłości ludzkości

Podczas gdy koty mogą teraz organizować się pionowo, możemy ewoluować, aby stać się poziomymi kotami anarchistycznymi, które działają niezależnie.

Kiedy już wyewoluujemy do postaci kotów, zasadniczo uwolnimy dynamikę klasową ludzi i zwierząt, różnice klasowe zostaną naprawione, podobnie jak antagonizmy klasowe między nimi. Dynamika klasowa burżuazji i proletariatu? Również zniesiona. Wzniesienie się do kotka jest najwyższą formą wyzwolenia od cywilizacji i wszystkich rzeczy.