Dodaje sekcje do kreatora książek: Zawsze będę pamiętać o 6 grudnia (Crimethinc.)

 

Ze skomplikowanymi strukturami, np.: rozdziałem z podsekcjami, zaznaczenie tylko rozdziału prawdopodobnie zaznaczy wyłącznie tytuł rozdziału, więc prawdopodobnie chciałbyś zaznaczyć rozdział ze wszystkimi jego podsekcjami.

The text structure is shown below.

 
Sekcja
Zaznacz
Tytuł, osoba autorska, data...
Zawsze będę pamiętać o 6 grudnia
Źródło, uwagi...