Dodaje sekcje do kreatora książek: Wojna i anarchiści(-stki): perspektywy antyautorytarne w Ukrainie (Crimethinc.)

 

Ze skomplikowanymi strukturami, np.: rozdziałem z podsekcjami, zaznaczenie tylko rozdziału prawdopodobnie zaznaczy wyłącznie tytuł rozdziału, więc prawdopodobnie chciałbyś zaznaczyć rozdział ze wszystkimi jego podsekcjami.

The text structure is shown below.

 
Sekcja
Zaznacz
Tytuł, osoba autorska, data...
Wojna i anarchiści(-stki): perspektywy antyautorytarne w Ukrainie
Źródło, uwagi...