Tytuł: Dyscyplina
Osoba autorska: CNT i FAI
Data: 20 listopada 1936
Źródło: Biuletyn Informacyjny Anarcho-syndykalistycznej Konfederacji Pracy – CNT – i Anarchistycznej Federacji Iberji – FAI (Boletin de Informacion) nr 1 (20-10-1936)

Anarchosyndykalistyczna Konfederacja Pracy (C.N.T.) i Anarchistyczna Federacja Iberji (F.A.I.) wydały przed kilku dniami odezwę, która ze względu swój temat i swoją treść zainteresują niezawodnie niejednego przeciwnika kierunku anarchistycznego.

My, anarchiści, już pierwszego dnia walki z faszystani mówiliśmy: „Bez dyscypliny nie ma zwycięstwa”, I dziś powtarzamy te same słowa. Albowiem nie przerażają nas słowa, zarówno jak nigdy nie przerażał nas nieprzyjaciel.

Trwamy na stanowisku od pierwszej chwili wojny, wojny twardej i bezlitosnej, a na wojnie dyscyplina jest niezbędna, gdyż bez poważnej koordynacji wszelkie wysiłki są bezużyteczne.

Propagujemy dyscyplinę na frontach, przekonani, że, w parze z entuzjazmem i zapałem walczącej młodzieży proletarjackiej, zastąpi nam ona niedostatek innej natury, który dotkliwie, jako ofiary blokady i sabotażu międzynarodowego, odczuwamy.

Propacujemy również dyscyplinę na tyłach, które uważamy za drugi front. Tyły również walczą. Ich bronią jest praca intensywna, bez żadnych ograniczeń. Dzień roboczy nie ma określonej ilości godzin, gdyż obecne warunki wymagają przyspieszonego rytmu produkcji i maksymalnej wydajności. Pracujemy dla wojny i dla Rewolucji.

Anarchosyndykalistyczna Konfederacja Pracy i Anarchistyczna Federacja Iberji są organizacjari masowemi, i jako takie są przeciwnikani samowoli i kaprysu, a zwolennikami dyscypliny, tej dyscypliny, która jest objawem odpowiedzialności osobistej i koordynacji wysiłków i która przejawia się w świadomem podporządkowaniu się hasłu chętnie i dobrowolnie przyjętemu.

Niech to sobie zapamięteja oszczercy.

Robotnicy! Pracownicy! Wszyscy społem zwyciężymy zbrodniczy faszyzm. Lecz przedewszystkiem winniśmy ocenić wartość dyscypliny. Prawdziwej dyscypliny.

Nie tej dyscypliny, która niweczy człowieka, lecz tej, która nadaje człowiekowi wartość i prowadzi go do zwycięstwa.

C.N.T. i F.A.I.

c-i-cnt-i-fai-dyscyplina-2.png
c-i-cnt-i-fai-dyscyplina-1.png