Tytuł: Akcja #bibuła (aktualizacja 28.07.2022)
Podtytuł: Książki, które znajdziesz na LibGenie
Osoba autorska: Bibuła
b-a-bibula-1.png

O akcji #bibuła

#bibuła to infoanarchistyczna akcja polegająca na digitalizowaniu, skanowaniu, uspołecznianiu... jak zwał, tak zwał... polega na bibuleniu książek: anarchistycznych, filozoficznych, z nauk humanistycznych, społecznych i innych - wszystko, co przydaje się do krytycznego myślenia i ogarniania świata. Książki te wrzucamy na portal Library Genesis, gdzie możecie je odnaleźć po autorze i tytule. Wrzucamy nie tylko polskie teksty, ale również zagraniczne klasyki, których brakuje na LibGenie. Wykorzystujemy taki format, ponieważ LibGen nie ma opcji tworzenia katalogów, ale jest to szeroko dostępna i stosunkowo bezpieczna strona.

Dlaczego to robimy? Ponieważ uważamy, że każdy powinien mieć dostęp do informacji, do wiedzy i do narzędzi umysłowych, które są również naszą bronią w walce z władzą. Wszyscy chcąc nie chcąc pracujemy na to społeczeństwo - miejmy z tego chociaż bibułę! Robimy to, ponieważ nienawidzimy własności prywatnej. Robimy to ponieważ wierzymy w wymianę dóbr poza państwem i kapitałem.

Aktualności techniczne

[Aktualizacja 22.01.2022] Od teraz lista jest ułożona alfabetycznie, według nazwisk osób autorskich (ew. osób redagujących lub tytułów czasopism), a na końcu znajdziecie osobny spis nowości dodanych w ostatniej aktualizacji.

[Aktualizacja 01.04.2022] Mamy już ponad 500 bibuł! Od teraz książki z poniższej listy, które są poświęcone anarchizmowi (tzw. "kanon", opracowania oraz historię anarchizmu), odnajdziecie na LibGenie wyszukując tag "anarchizm":

b-a-bibula-3.png

[Aktualizacja 28.07.2022] Do wyszukiwania książek polecamy również projekt Z-Library, który korzysta m.in. ze zbiorów LibGena, ale zawiera również literaturę, poezję, komiksy, mangę i wiele innych. Dodatkowo interfejs Z-Library jest dostępny w języku polskim i jest pod wieloma względami wygodniejszy.


Aktualne linki do Library Genesis

libgen.is
libgen.rs
libgen.st

Lista #bibuła (stan na 28.07.2022)

Adorno - An introduction to dialectics (1958)

Adorno - Dialektyka negatywna

Adorno - Filozofia nowej muzyki

Adorno - Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia

Adorno - Osobowość autorytarna

Adorno - Sztuka i sztuki. Wybór esejów

Adorno - Teoria estetyczna

Agamben - Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek

Agamben - Profanacje

Albert - Ekonomia uczestnicząca. Życie po kapitalizmie

Aleksandrow (red.) - Historia filozofii. T. 1. Filozofia starożytna i średniowieczna

Althusser - W odpowiedzi Johnowi Lewisowi

Althusser - W imię Marksa

Althusser, Balibar - Czytanie „Kapitału”

Angrosino - Badania etnograficzne i obserwacyjne

Antonów - Pod czarnym sztandarem. Anarchizm w Polsce po 1980 roku

Appadurai - Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji

Arendt - Myślenie

Arnaud, Excoffon-Lafarge - Transgresja

Arystoteles - Etyka Nikomachejska

Arystoteles - Metafizyka

Augé - Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności

Augustyniak - Inna boskość. Mistrz Eckhart, Zaratustra i przezwyciężenie metafizyki

Augustyński (red.) - Pomyśleć ekonomię od nowa. Przewodnik po głównych nurtach ekonomii heterodoksyjnej

Ayer - Filozofia w XX wieku

Bachelard - Kształtowanie się umysłu naukowego. Przyczynek do psychoanalizy wiedzy obiektywnej

Bachelard - Wyobraźnia poetycka. Wybór pism

Badiou - Byt i zdarzenie

Badiou - Krótki traktat z ontologii przejściowej

Badiou - Mały podręcznik inestetyki

Badiou - Manifesty dla filozofii

Badiou - Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu

Baggini - Ateizm. Bardzo krótkie wprowadzenie

Bal - Narratologia. Wprowadzenie do teorii narracji

Bal (red.) - Wokół Przedmowy do "Fenomenologii Ducha" G.W.F. Hegla. [Prace Seminarium Heglowskiego I]

Balibar - Filozofia Marksa

Balibar - Spinoza i polityka

Banks - Materiały wizualne w badaniach jakościowych

Baraka [LeRoi Jones] - Syndrom Syzyfa ; Dwa wywiady ; Ktoś wysadził Amerykę

Baran - Ekonomia polityczna wzrostu

Baran - Heidegger i powszechna demobilizacja

Baran - Postmodernizm i końce wieku

Barbour - Badania fokusowe

Barthes - Fragmenty dyskursu miłosnego

Barthes - Mitologie

Barthes - Przyjemność tekstu

Barthes - Światło obrazu. Uwagi o fotografii

Bataille - Część przeklęta oraz Ekonomia na miarę wszechświata Granica użytecznego

Bataille - Doświadczenie wewnętrzne

Bataille - Erotyzm

Bataille - Hemingway w świetle Hegla

Bataille - Historia erotyzmu

Bataille - Historia oka i inne historie

Bataille - Literatura a zło. Emily Brontë, Baudelaire, Michelet, Blake, Sade, Proust, Kafka, Genet

Bataille - Łzy Erosa

Bataille - Na marginesie życia

Bataille - Teoria religii

Bator - Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza. Filozoficzne dylematy feministek "drugiej fali"

Bator, Wieczorkiewicz (red.) - Ucieleśnienia. Ciało w zwierciadle współczesnej humanistyki. Myśl, praktyka, reprezentacja

Baudrillard - Duch terroryzmu. Requiem dla Twin Towers

Baudrillard - Słowa klucze

Baudrillard - Spisek sztuki. Iluzje i deziluzje estetyczne z dodatkiem wywiadów o Spisku sztuki

Baudrillard - Symulakry i symulacja

Baudrillard - Wojny w Zatoce nie było

Baudrillard - Wymiana symboliczna i śmierć

Baudrillard - Zapomnieć Foucaulta

Bauman - 44 listy ze świata płynnej nowoczesności

Bauman - Bauman o popkulturze. Wypisy

Bauman - Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności

Bauman - Dwa szkice o moralności ponowoczesnej

Bauman - Europa. Niedokończona przygoda

Bauman - Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika

Bauman - Konsumowanie życia

Bauman - Nowoczesność i Zagłada

Bauman - Obcy u naszych drzwi

Bauman - Płynna nowoczesność

Bauman - Płynne czasy. Życie w epoce niepewności

Bauman - Płynne życie

Bauman - Płynny lęk

Bauman - Ponowoczesność jako źródło cierpień

Bauman - Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy

Bauman - Społeczeństwo w stanie oblężenia

Bauman - Szanse etyki w zglobalizowanym świecie

Bauman - Sztuka życia

Bauman, Lyon - Płynna inwigilacja. Rozmowy

Bauman, May - Socjologia

Bauman, Mazzeo - O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo

Bauman, Vecchi - Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim

Bąk - Bailout

Becker - Zaprzeczanie śmierci

Bednarek - Polityka poza formą. Ontologiczne uwarunkowania poststrukturalistycznej filozofii polityki

Benjamin - Anioł historii. Eseje, szkice, fragmenty

Benjamin - Konstelacje. Wybór tekstów

Benjamin - Pasaże

Benjamin - Twórca jako wytwórca. Eseje i rozprawy

Benjamin - Źródło dramatu żałobnego w Niemczech

Bensaïd - Wywłaszczeni. Marks, własność i komunizm

Berman - „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności

Bey - Tymczasowa Strefa Autonomiczna i inne eseje

Beyme - Współczesne teorie polityczne

Bielik-Robson - Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności

Bińczyk, Derra, Grygieńć (red.) - Horyzonty konstruktywizmu. Inspiracje, perspektywy, przyszłość

Blandzi - Henologia, meontologia, dialektyka. Platońskie poszukiwanie ontologii idei w "Parmenidesie"

Bloch - Ślady

Bloom - Lęk przed wpływem. Teoria poezji

Bobako - Demokracja wobec różnicy. Multikulturalizm i feminizm w perspektywie polityki uznania

Boecjusz z Dacji - O wieczności świata ; O dobru najwyższym ; O snach ; O poznaniu rozumowym

Böhme - Fetyszyzm i kultura. Inna teoria nowoczesności

Bonefeld (red.) - Pisma rewolucyjne w polityce postpolitycznej

Bookchin - Granice burżuazyjnego miasta

Bookchin - Post-scarcity Anarchism

Bookchin - Przebudowa społeczeństwa

Borie - Witalizm lacanowski

Borkowski (red.) - Praca i bezczynność. Szkice o polityce, społeczeństwie i kulturze

Borowik - Nowe Katowice. Forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic

Botul - Życie seksualne Immanuela Kanta

Bourdieu - Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia

Bourdieu - Medytacje pascaliańskie

Bourdieu - Męska dominacja

Bourdieu - O telewizji. Panowanie dziennikarstwa

Bourdieu - Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego

Bourdieu - Rozum praktyczny. O teorii działania

Bourdieu - Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów

Bourdieu, Wacquant - Zaproszenie do socjologii refleksyjnej

Breton - „Mól” książkowy wobec „niepojętego gestu markiza de Sade”

Brzozowski - Głosy wśród nocy. Studia nad przesileniem romantycznym kultury europejskiej

Brzozowski - Idee. Wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej

Buck-Morss - Hegel, Haiti i historia uniwersalna

Burke - Społeczna historia wiedzy

Butler - Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości

Butler - Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu

Camus - Człowiek zbuntowany

Camus - Eseje

Carroll - Filozofia sztuki masowej

Castells - Władza komunikacji

Chalmers - Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej

Chmieliński - Max Stirner. Jednostka, społeczeństwo, państwo

Chwedeńczuk - Spór o naturę prawdy

Cieszkowski - Prolegomena do historiozofii. Bóg i palingeneza oraz Mniejsze pisma filozoficzne z lat 1838-1842

Cleaver - Polityczne czytanie Kapitału

Colli - Narodziny filozofii

Corbin - Historia filozofii muzułmańskiej

Cox, Warner (red.) - Kultura dźwięku. Teksty o muzyce nowoczesnej

Crary - 24/7. Późny kapitalizm i koniec snu

Creswell - Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane

Czakon - Wolność i dobro. Problem wolności w katolickiej filozofii społecznej w Polsce po 1989 roku

Czakon (red.) - Od marksizmu do feminizmu. Księga pamiątkowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Kazimierza Ślęczki

Czapliński (red.) - Lacan, Žižek. Rewolucja pod spodem

Czarnowski - Ludzie zbędni w służbie przemocy

Czekaj - Krytyczna teoria sztuki Theodora W. Adorna

D'Alleva - Metody i teorie historii sztuki

de Saussure - Kurs językoznawstwa ogólnego

de Saussure - Szkice z językoznawstwa ogólnego

Debord - Dzieła filmowe

Debord - Społeczeństwo spektaklu oraz Rozważania o społeczeństwie spektaklu

Deleuze - Bergsonizm

Deleuze - Francis Bacon. Logika wrażenia

Deleuze - Nietzsche i filozofia

Deleuze - Proust i znaki

Deleuze - Różnica i powtórzenie

Deleuze - Spinoza. Filozofia praktyczna

Deleuze, Guattari - Anty-Edyp

Deleuze, Guattari - Co to jest filozofia?

Deleuze, Guattari - Tysiąc Plateau

Dembiński - Późna nauka Platona. Związki ontologii i matematyki

Denzin, Lincoln (red.) - Metody badań jakościowych [T. 1 i 2]

Derrida - O duchu. Heidegger i pytanie

Derrida - O gramatologii

Derrida - Pismo filozofii

Derrida - Uniwersytet bezwarunkowy

Diogenes Laertios - Żywoty i poglądy słynnych filozofów

Domańska - Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała

Domańska, Loba (red.) - "French theory" w Polsce

Drozda - Echa innych rewolucji. Od Muhammada Alego do Japońskiej Armii Czerwonej

Duda - Kiedyś tu było życie teraz jest tylko bieda. O ofiarach polskiej transformacji

Dunn - Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy

Durançon - Transgresja u Bataille'a

Durkheim - Zasady metody socjologicznej

Dybel - Granice rozumienia i interpretacji. O hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera

Dybel - Zagadka "drugiej płci". Spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i feminizmie

Dyer-Witheford, de Peuter - Gry imperium. Globalny kapitalizm i gry wideo

Dziżyński - Proudhon [Seria „Myśli i ludzie”]

Eagleton - Dlaczego Marks miał rację

Eagleton - Koniec teorii

Eagleton - Marks i wolność

Eagleton - Rozum, wiara i rewolucja

Eagleton - Święty Terror

Eco - Pięć pism moralnych

Eliade - Sacrum, mit, historia. Wybór esejów

Engels - Anty-Duhring [Marks-Engels Dzieła, T. 20]

Engels - Dialektyka przyrody

Eribon - Michel Foucault. Biografia

Esposito - Pojęcia polityczne. Wspólnota, immunizacja, biopolityka

Eysenck - Sens i nonsens w psychologii

Fairclough, Duszak (red.) - Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej

Fanon - Czarna skóra, białe maski

Fanon - Wyklęty lud ziemi

Feć (red.) - Max Stirner wokół indywiduum

Feyerabend - Dialogi o wiedzy

Feyerabend - Jak być dobrym empirystą?

Feyerabend - Przeciw metodzie

Fichte - Powołanie człowieka

Fichte - Teoria Wiedzy. Wybór Pism. T. 1

Fink - Kliniczne wprowadzenie do psychoanalizy lacanowskiej. Teoria i technika

Fisher - Realizm kapitalistyczny

Fiske - Zrozumieć kulturę popularną

Flick - Jakość w badaniach jakościowych

Flick - Projektowanie badania jakościowego

Flusser - Ku filozofii fotografii

Flusser - Kultura pisma : z filozofii słowa i obrazu

Foucault - Archeologia wiedzy

Foucault - Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Wykłady w Collège de France 1977-1978

Foucault - Filozofia historia polityka. Wybór pism

Foucault - Hermeneutyka podmiotu [wykłady w Collège de France 1981-1982]

Foucault - Historia seksualności

Foucault - Kim pan jest, profesorze Foucault? Debaty, rozmowy, polemiki

Foucault - Nadzorować i karać

Foucault - Narodziny biopolityki [wykłady w Collège de France 1978-1979]

Foucault - Narodziny kliniki

Foucault - Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France 2 grudnia 1970

Foucault - Przedmowa do transgresji

Foucault - Rządzenie żywymi [wykłady w Collège de France 1979-1980]

Foucault - Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych

Foucault - Szaleństwo i literatura. Powiedziane, napisane

Foucault - Trzeba bronić społeczeństwa. Wykłady w Collège de France, 1976

Freud - Człowiek, religia, kultura

Freud - Kultura jako źródło cierpień

Freud - Poza zasadą przyjemności

Freud - Psychopatologia życia codziennego

Freud - Totem i tabu

Fukuyama - Koniec historii i ostatni człowiek

Gacek, Niesporek - Szkice z teorii i historii socjologii. Durkheim, Aron, Bourdieu

Gadamer - O skrytości zdrowia

Gadamer - Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej

Ganczar, Gielata, Ładoń (red.) - Fragmenty dyskursu maladycznego

Gibbs - Analizowanie danych jakościowych

Goffman - Człowiek w teatrze życia codziennego

Goffman - Rytuał interakcyjny

Goldman - Anarchizm i inne eseje

Golias - Wstępna nauka języka greckiego [teksty i preparacje]

Górnicka-Boratyńska - Chcemy całego życia. Antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870-1939

Grabski, Mijas, Dora, Iniewicz - Dysforia i niezgodność płciowa. Kompendium dla praktyków

Graeber - Czy jesteś anarchist(k)ą? i inne eseje…

Graeber - Dług. Pierwsze pięć tysięcy lat

Graeber - Fragmenty antropologii anarchistycznej

Graeber - Praca bez sensu. Teoria

Graeber - Utopia regulaminów. O technologii, tępocie i ukrytych rozkoszach biurokracji

Gramsci - Zeszyty filozoficzne

Grinberg - Ruch anarchistyczny w Europie Zachodniej 1870-1914

Gusin - Symptomy psychoanalizy : Jacques Lacan: od filozofii do antyfilozofii

Gzowska - Szesnaście żelbetowych kwiatów. Dworzec kolejowy w Katowicach

Habermas - Filozoficzny dyskurs nowoczesności

Habermas - Między naturalizmem a religią. Rozprawy filozoficzne

Habermas - Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?

Habermas - Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej

Habermas - Teoria działania komunikacyjnego [T. 1 i 2]

Habermas - Teoria i praktyka. Wybór pism

Hardt, Negri - Imperium

Hardt, Negri - Rzecz-pospolita. Poza własność prywatną i dobro publiczne

Hartmann - Zarys metafizyki poznania

Harvey - Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja

Harvey - Neoliberalizm. Historia katastrofy

Harvey - Przewodnik po Kapitale [cz. 1 i 2]

Hegel - Encyklopedia nauk filozoficznych

Hegel - Fenomenologia ducha [tłum. Nowicki]

Hegel - Fenomenologia ducha. T. 1-2 [tłum. A. Landman]

Hegel - Nauka logiki. [T. 1 i 2]

Hegel - Pisma wczesne z filozofii religii

Hegel - Ustrój Niemiec i inne pisma polityczne

Hegel - Wiersze i aforyzmy

Hegel - Wykłady o estetyce [T. 1-3]

Hegel - Wykłady z filozofii dziejów [T. 1 i 2]

Hegel - Wykłady z filozofii religii [T. 1 i 2]

Hegel - Zasady filozofii prawa

Heidegger - Budować, mieszkać, myśleć. Eseje wybrane

Heidegger - Bycie i czas

Heidegger - Drogi lasu

Heidegger - Fenomenologia życia religijnego

Heidegger - Kant a problem metafizyki

Heidegger - Nietzsche [T. 1 i 2]

Heidegger - Objaśnienia do poezji Hölderlina

Heidegger - Przyczynki do filozofii (Z wydarzania)

Heidegger - Pytanie o rzecz. Przyczynek do Kantowskiej nauki o zasadach transcendentalnych

Heidegger - Rozprawa Schellinga o istocie ludzkiej wolności (1809)

Heidegger - Rozprawy na polnej drodze

Heidegger - Wprowadzenie do metafizyki

Heidegger - Wyzwolenie

Heidegger - Znaki drogi

Heinich - Socjologia sztuki

Hobbes - Lewiatan

Hocquenghem - Pragnienie homoseksualne

Hofmokl - Internet jako nowe dobro wspólne

Hołówka (red.) - Filozofia moralności. Wina, kara, wybaczenie

hooks - Teoria feministyczna. Od marginesu do centrum

Hoppe - Teoria socjalizmu i kapitalizmu. Ekonomia, polityka i etyka

Horkheimer - Społeczna funkcja filozofii. Wybór pism

Horkheimer - Zmierzch. Notatki z Niemiec

Howarth - Dyskurs

Husserl - Badania logiczne, T. 1 Prolegomena do czystej logiki

Husserl - Badania logiczne, T. 2 Badania dotyczące fenomenologii i teorii poznania [Cz. 1-2]

Husserl - Idea fenomenologii

Husserl - Idee czystej fenomenologii i fenomenologicznej filozofii [Księga 1 i 2]

Hyży - Kobieta, ciało, tożsamość. Teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku

Iljenkow - Logika dialektyczna. Szkice z historii i teorii

Jakobson - Mój futuryzm. Wspomnienia, listy, szkice, wiersze, proza

Jakobson - W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism [Tom 1 i 2]

James - Nowa filozofia francuska

Jameson - Postmodernizm, czyli Logika kulturowa późnego kapitalizmu

Janicka - Światopogląd surrealizmu. Jego założenia i konsekwencje dla teorii twórczości i teorii sztuki

Janion - Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdańskie

Jasiński - Lukács [Seria „Myśli i ludzie”]

Jaspers - Filozofia egzystencji. Wybór pism

Jemielniak - Socjologia internetu

Jemielniak (red.) - Badania jakościowe [T. 1 i 2]

Jeziorowski - Rozum i poznanie. Heglizm a problem wiedzy bezpośredniej

Jung - Archetypy i symbole. Pisma wybrane

Jung - O istocie snów

Jung - Psychologia kundalini-jogi

Kaddafi - Zielona książka

Kamiński - Michaił Bakunin. Życie i myśl. T. 1. Od religii miłości do filozofii czynu (1814-1848)

Kamiński - Michaił Bakunin. Życie i myśl. T. 2. Podpalacz Europy (1848-1864)

Kant - Antropologia w ujęciu pragmatycznym

Kant - Krytyka czystego rozumu [T. 1 i 2, tłum. R. Ingarden]

Kant - Krytyka praktycznego rozumu

Kant - Krytyka władzy sądzenia

Kant - Metafizyka moralności

Kant - Rozprawy z filozofii historii

Kempner - Indywidualizm najkrańcowszy. Szkic socyologiczny

Kierkegaard - Albo-albo [Cz. 1 i 2]

Kierkegaard - Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć

Kirk, Raven, Schofield - Filozofia przedsokratejska. Studium krytyczne z wybranymi tekstami

Klossowski - Odbicie tego, czym chciał być

Kłosiński - Hermeneutyka gier wideo. Interpretacja, immersja, utopia

Kłosiński - Poza zasadą komunikacji

Kłosiński, Matuszek (red.) - Polityczność psychoanalizy. Freud – Lacan – Žižek

Knasiecka-Falbierska - Codzienność szkolna w doświadczeniach młodych anarchistów. Analiza przypadków

Kochanowski - Fantazmat zróżnicowany. Socjologiczne studium przemian tożsamości gejów

Kojève - Wstęp do wykładów o Heglu

Kołakowski - Mini wykłady o maxi sprawach

Konsor - Demokracja jako forma partycypacji społecznej

Korbel (red.) - Ekofeminizm. Wybór tekstów z dziedziny ekofeminizmu

Korus, Korus - Hellenike glotta. Podręcznik do nauki języka greckiego

Kowalczyk - Ciało i władza. Polska sztuka krytyczna lat 90

Kowalska - Dialektyka poza dialektyką. Od Bataille'a do Derridy

Koyré - Mistycy, spirytualiści i alchemicy niemieccy XVI wieku. K. Schwenckfeld, S. Franck, Paracelsus, W. Weigel

Kozera - Wyjątki z dzieł prezesa Bartłomieja Kozery [Zielona książeczka]

Kripke - Nazywanie a konieczność

Kropiwnicki, Kutyła (red.) - Žižek. Przewodnik Krytyki Politycznej

Kropotkin - Do młodzieży

Kropotkin - Etyka : pochodzenie i rozwój moralności

Kropotkin - Etyka spółczesna

Kropotkin - Komunizm anarchistyczny

Kropotkin - Nasze bogactwa

Kropotkin - Nauka współczesna i anarchizm

Kropotkin - Państwo i jego rola historyczna

Kropotkin - Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju

Kropotkin - Wspomnienia rewolucjonisty

Kropotkin - Zdobycie chleba

Król (red.) - Autonomia Robotnicza

Kubiński - Alain Badiou. Onto-logia mnogości

Kubok - Prawda i mniemania. Studium filozofii Parmenidesa z Elei

Kuderowicz (red.) - Filozofia współczesna. T. 1 i 2 [seria „Myśli i Ludzie”]

Kurowska - Upowszechnienie prawa własności nieruchomości

Kuźniarz - Goodbye Mr. Postmodernism. Teorie społeczne myślicieli później lewicy

Kvale - Prowadzenie wywiadów

Kwaterko, Krzaczkowski (red.) - Przewodnik dla dryfujących. Antologia sytuacjonistycznych tekstów o mieście

Kwiek - Dylematy tożsamości. Wokół autowizerunku filozofa w powojennej myśli francuskiej

Lacan - Funkcja i pole mówienia i mowy w psychoanalizie : referat wygłoszony na kongresie rzymskim 26-27 września 1953 w Instituto di psicologia della universitá di Roma

Lacan - Imiona-Ojca

Lacan - Instancja litery w nieświadomości albo rozum od czasów Freuda

Lacan - Je parle aux murs

Lacan - Kanta Sadem

Lacan - Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse, 1954-1955 [Seminarium II]

Lacan - L'envers de la psychanalyse (1969-1970) [Seminarium XVII]

Lacan - Mit indywidualny neurotyka albo Poezja i prawda w nerwicy

Lacan - Psychozy. 1955-1956 [Seminarium 3]

Lacan - Stadium zwierciadła jako czynnik kształtujący funkcję Ja, w świetle doświadczenia psychoanalitycznego. Referat na XVI Międzynarodowym Kongresie Psychoanalitycznym, Zurich, 17 lipca 1949

Lacan - Trzeci

Laclau - Rozum populistyczny

Laclau, Mouffe - Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej

Lakatos - Pisma z filozofii nauk empirycznych

Lang - Język i nieświadomość. Podstawy teorii psychoanalitycznej Jacques'a Lacana

Laskowski - Szkice z dziejów anarchizmu

Latour - Polityka natury. Nauki wkraczają do demokracji

Le Corbusier - W stronę architektury

Lear - Nadzieja radykalna. Etyka w obliczu spustoszenia kulturowego

Leder - Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej

Leibniz - Nowe rozważania dotyczące rozumu ludzkiego

Lemke - Biopolityka

Lenin - Zeszyty filozoficzne

Lenin, Žižek - Rewolucja u bram. Pisma wybrane z roku 1917

Leszczyński - Ludowa historia Polski

Levinas - Bóg, śmierć i czas

Levinas - Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności

Levinas - Cztery lektury talmudyczne

Levinas - Istniejący i istnienie

Lévinas - Odkrywając egzystencję z Husserlem i Heideggerem

Lévi-Strauss - Antropologia strukturalna

Lévi-Strauss - Antropologia strukturalna II

Lévi-Strauss - Smutek tropików

Libera Università Metropolitana (red.) - Marks. Nowe perspektywy

Liu - Wprowadzenie do filozofii chińskiej. Od myśli starożytnej do chińskiego buddyzmu

Locke - Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego [T. 1 i 2]

Lordon - Kapitalizm, niewola i pragnienie. Marks i Spinoza

Luhmann - Realność mediów masowych

Lukács - Historia i świadomość klasowa

Lukács - Młody Hegel

Lukács - Teoria powieści

Lukács - Wprowadzenie do ontologii bytu społecznego. Cz. 1, Współczesny stan problemu

Luksemburg - Akumulacja kapitału. Przyczynek do ekonomicznego wyjaśnienia imperializmu

Luksemburg - Wstęp do ekonomii politycznej

Lyotard - Co malować? Adami, Arakawa, Buren

Lyotard - Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy

Lyotard - Poróżnienie

Lyotard - Postmodernizm dla dzieci. Korespondencja 1982-1985

Łagosz - Marks. Praca i czas. Wartość czasu w ekonomii i moralności

Łotman - Uniwersum umysłu. Semiotyczna teoria kultury

Łoziński (red.) - Szkoła frankfurcka [2 tomy w 4 częściach]

Łubieński - Pirat stepowy

MacCannell - Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej

Magnone i Mach (red.) - Wokół Freuda i Lacana. Interpretacje psychoanalityczne

Maigret - Socjologia komunikacji i mediów

Maj - Allotopie. Topografia światów fikcjonalnych

Maj - Światotwórstwo w fantastyce. Od przedstawienia do zamieszkiwania

Majewska - Kontrpubliczności ludowe i feministyczne. Wczesna Solidarność i Czarne Protesty

Majewska - Tramwaj zwany uznaniem. Feminizm i solidarność po neoliberalizmie

Majorek - Anarchizm 2.0. Ideologia i praktyka w dobie nowych mediów

Malewicz - Świat bezprzedmiotowy

Mao - O właściwym traktowaniu sprzeczności w łonie ludu

Marcuse - Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią rozwiniętego społeczeństwa przemysłowego

Marcuse - Eros i cywilizacja

Marcuse - Rozum i rewolucja. Hegel a powstanie teorii społecznej

Marks - Kapitał 1.1. Rezultaty bezpośredniego procesu produkcji

Marks - Kapitał, T.1 [Dzieła, t. 23] [bez przedmów]

Marks - Kapitał, T.2 [Dzieła, t. 24]

Marks - Kapitał, T.3 [Dzieła, t. 25, cz. 1 i 2] [format .djvu]

Marks - Praca najemna i kapitał

Marks - Różnica między demokrytejską a epikurejską filozofią przyrody. Rozprawa doktorska wraz z aneksem i pracami przygotowawczymi

Marks - Teorie wartości dodatkowej (Tom IV "Kapitału") [Dzieła, t. 26, cz. 1 i 2]

Marks - Zarys krytyki ekonomii politycznej [Grundrisse]

Marks, Engels - Dzieła [Tomy 1, 2, 3, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 37]

Marks, Engels - Listy wybrane

Marks, Engels, Lenin - O anarchizmie i anarchosyndykalizmie. Wybór

Matuszewski - Georges Bataille - inwokacje zatraty

Mauss - Socjologia i antropologia

McLaren - Życie w szkołach. Wprowadzenie do pedagogiki krytycznej

McLuhan - Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka

Melville - Kopista Bartleby. Historia z Wall Street [Z dodatkiem esejów: Bartleby albo Forumuła Gilles Deleuze'a oraz Bartleby, czyli O przypadkowości Giorgio Agambena]

Mencwel (red.) - W kręgu socjologii literatury. Antologia tekstów zagranicznych [T. 1 i 2]

Mendelski - Karl R. Popper. Metodolog czy ideolog?

Michalczyk - Teoria komunikowania masowego. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej

Mikurda - Nie-całość. Žižek, Dolar, Zupančič

Milner - Dzieło jasne : Lacan, nauka, filozofia

Miodoński - Filozofia religii Arthura Schopenhauera

Miodoński - Wprowadzenie do filozofii Arthura Schopenhauera

Mizielińska - (De)Konstrukcje kobiecości. Podmiot feminizmu a problem wykluczenia

Mizielińska - Płeć, ciało, seksualność. Od feminizmu do teorii queer

Mokrzycki (red.) - Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej [t. 1 i 2]

Moll - Nomadyczna Europa. Poststrukturalistyczne granice europejskiego uniwersalizmu

Morawski - Główne nurty estetyki XX wieku. Zarys syntetyczny

Mościcki - My też mamy już przeszłość. Guy Debord i historia jako pole bitwy

Mouffe - Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie

Mouffe - W obronie lewicowego populizmu

Możdżeń, Zygmuntowski (red.) - Polityka fiskalna dla regeneracji. Reguły w finansach publicznych na czasy kryzysu

Nasiłowska (red.) - Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie - antologia szkiców

Negri - Powrót. Alfabet biopolityczny

Niesporek - Czy koniec socjologii, jaką znamy? Socjologia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości

Niesporek - Życie społeczne jako proces praktyki

Niesporek, Trembaczowski, Warczok - Granice symboliczne. Studium praktyk kulturowych na przykładzie działań zawodowych pracowników socjalnych

Nietzsche - Narodziny tragedii ; Niewczesne rozważania

Nietzsche - Narodziny tragedii albo Grecy i pesymizm

Nietzsche - Radosna wiedza ("La gaya scienza")

Niżyńska - Street art jako alternatywna forma debaty publicznej w przestrzeni miejskiej

Noras - Kant i Hegel w sporach filozoficznych osiemnastego i dziewiętnastego wieku

Noras - Kłopoty z filozofią

Noras - Niedocenieni myśliciele - zapomniane historie filozofii

Noras - Problem psychologii w filozofii pokantowskiej

Noras - Rozumienie systemu w filozofii pokantowskiej

Nowaczyk - Filozofia analityczna. Z dziejów filozofii współczesnej

Nowak - Wyobraźnia ontologiczna. Filozoficzna (re)konstrukcja fronetycznych nauk społecznych

Nozick - Anarchia, panstwo, utopia

Nycz (red.) - Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze

Nycz (red.) - Postmodernizm. Antologia przekładów

Öcalan, Biehl, Dirik, Nawratek - W stronę demokracji bezpaństwowej. Podstawy ideologiczne ruchu kurdyjskiego w Turcji oraz Autonomii Rojawy

Ochocki - Dialektyka i historia. Człowiek i praca w twórczości Karola Marksa

Olliver - Nauki o komunikacji. Teoria i praktyka

Olszewski (red.), Siger z Brabancji, św. Tomasz z Akwinu, Idzi Rzymianin - Spór o jedność intelektu

Ong - Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii

Oręziak - OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce

Orlik (red.) - Rozdroża i ścieżki wrażliwości

Osadczaja - Od Keynesa do syntezy neoklasycznej. Analiza krytyczna

Ost - Klęska "Solidarności". Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie

Ostrom - Dysponowanie wspólnymi zasobami

Owsiannikow - Filozofia Hegla

Pańków - Hegel i pozór. Źródła i przedmiot dialektyki spekulatywnej

Pawłowski - Lathe biosas - żyj w ukryciu. Filozoficzne posłannictwo Epikura z Samos

Perkowska - W kręgu heglowskiej dialektyki

Pessel - Śmieciarze. Antyrecyklingowe studium z antropologii codzienności

Pfeifer, Warmuz (red.) - Anarchizm. Nowe perspektywy?

Pietras - W stronę ontologii. Nicolaia Hartmanna i Martina Heideggera postneokantowskie projekty filozofii

Platon - Dialogi [T. 1 i 2]

Platon - Parmenides ; Teajtet

Pöggeler - Droga myślowa Martina Heideggera

Polak - Trauma bezkresu. Nietzsche, Lacan, Bernhard i inni

Polanyi - Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów

Popper - Nędza historycyzmu

Pospiszyl - Rozkład. Esej o związkach państwa i patogenów (1050-1378)

Pospiszyl - Zatrzymać historię. Walter Benjamin i mniejszościowy materializm

Pospiszyl, Czeczot - Romantyczny antykapitalizm

Postman - Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu

Potępa - Fenomenologia faktycznego życia. Martin Heidegger

Potępa - Spór o podmiot w filozofii współczesnej. Husserl - Heidegger - Gadamer - Jaspers

Prądzyńska (red.) - Inny Meksyk. Opowieści zapatystów

Proudhon - Co to jest własność?

Proudhon - Wybór pism [T. 1 i 2]

Przyborowski, Wierzchoś - Nestor Machno w Polsce

Przyłębski - Hermeneutyczny zwrot filozofii

Putnam Tong - Myśl feministyczna. Wprowadzenie

Puzyna - Witkacy

Rachwał (red.) - Jacques Derrida - Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis

Rancière - Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka

Rancière - Nienawiść do demokracji

Rapley - Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów

Rasiński - Śladami Marksa i Wittgensteina. Krytyka społeczna bez teorii krytycznej

Ratajczak - Forma życia i dobro wspólne. Geneza i aktualność współczesnej włoskiej filozofii politycznej

Rawls - Teoria sprawiedliwości

Reale - Historia filozofii starożytnej [Tomy 1-5]

Robinson - Szkice o ekonomii marksowskiej

Rocker - Anarchosyndykalizm. Teoria i praktyka. Wstęp do tematu, któremu wojna w Hiszpanii nadała wielki rozgłos

Rorty - Filozofia a zwierciadło natury

Rorty - Konsekwencje pragmatyzmu. Eseje z lat 1972-1980

Rorty - Przygodność, ironia, solidarność

Roudinesco - Jacques Lacan. Jego życie i myśl

Rousseau - Umowa społeczna, Uwagi o rządzie polskim, List o widowiskach

Różanowski - Pasaże Waltera Benjamina. Studium myśli

Russell - Wstęp do filozofii matematyki

Ryan - Izolatka: polityczne pranie mózgu. Amerykański model pacyfikacji ruchów protestu

Rychlewski - Rewolucja rocka. Semiotyczne wymiary elektrycznej ekstazy

Sadzik (red.) - Imiona anomii. Literatura wobec doświadczenia stanu wyjątkowego

Sartori - Teoria demokracji

Sartre - Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej

Sartre - Człowiek jako projekt

Sartre - Egzystencjalizm jest humanizmem

Sartre - Nowy mistyk

Sartre - Wyobraźnia

Schelling - Epoki świata. Pierwsza księga: Przeszłość

Schelling - Filozofia objawienia. Ujęcie pierwotne [T. 1]

Schelling - Filozofia Sztuki

Schelling - Filozoficzne badania nad istotą ludzkiej wolności

Schelling - System idealizmu transcendentalnego

Schelling - Światowieki. Ułamek z roku 1815

Schiller - Pisma teoretyczne. Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy

Schmitt - Teologia polityczna i inne pisma

Schnädelbach - Hegel. Wprowadzenie

Schneiderman - Jacques Lacan - śmierć intelektualnego bohatera

Schopenhauer - W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i Paralipomena [T. 1 i 2]

Schreber - Pamiętniki nerwowo chorego

Scott - Jak udomowiono człowieka

Severino - Powrót do Parmenidesa

Sharp - Leksykon pojęć i idei C.G. Junga

Shusterman - Estetyka pragmatyczna. Żywe piękno i refleksje nad sztuką

Siemek - Filozofia, dialektyka, rzeczywistość

Siemek - W kręgu filozofów

Siemek - Wykłady z filozofii nowoczesności

Siemek - Wykłady z klasycznej filozofii niemieckiej

Sienkiewicz - Zatańczą ci, co drżeli. Polska sztuka krytyczna

Sienkiewicz, Sobieraj (red.) - Literackość filozofii - filozoficzność literatury

Sieradzan - Aksamitni terroryści : Narodowy bolszewizm w Federacji Rosyjskiej

Sieradzan - Czerwono-brunatni. Sojusz radykalizmu lewicy i prawicy w Rosji współczesnej

Soin - Filozofia Stanislawa Ignacego Witkiewicza

Sroczyńska-Wyczańska (red.) - Pamiętniki o Komunie Paryskiej

Stelmach - Współczesna filozofia interpretacji prawniczej

Stępień - Spór konfucjanistów z legistami. W kręgu chińskiej kultury prawnej

Stirner - Jedyny i jego własność

Stróżewski - Ontologia

Suchodolski - Stanisław Brzozowski. Rozwój ideologii

Swoboda - Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot

Szadkowski - Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym

Szandała - Schrony przeciwatomowe i słowniki

Szczepański (red.) - Górnicy górnośląscy - ludzie zbędni, ludzie luźni? Szkice socjologiczne

Szlinder - Bezwarunkowy dochód podstawowy. Rewolucyjna reforma społeczeństwa XXI wieku

Św. Tomasz z Akwinu - Byt i istota

Tarski - Pisma logiczno-filozoficzne, T. 1. Prawda

Taylor - Etyka autentyczności

Tomala-Kania - Teorie dyskursu w przybliżeniu interdyscyplinarnym

Topolski, Kmita, Nowak, Such, Balicki, Dziamski - Założenia metodologiczne "Kapitału" Marksa

Uglik - Michała Bakunina filozofia negacji

Uniłowski - Granice nowoczesności. Proza polska i wyczerpanie modernizmu

Uniłowski - Krytyka po literaturze

Uniłowski - Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Od Gombrowicza po utwory najnowsze

Vaneigem - Rewolucja życia codziennego

Vattimo - Koniec nowoczesności

Virilio - Prędkość i polityka

Waldenfels - Topografia obcego. Studia z fenomenologii obcego

Wawrzykowska-Wierciochowa - Od prządki do astronautki. Z dziejów kobiety polskiej, jej pracy i osiągnięć

Welsch - Nasza postmodernistyczna moderna

Węglińska - Jak pisać pracę magisterską

Wheen - Karol Marks. Biografia

Wheen - Marks. Kapitał. Biografia

Winkin - Antropologia komunikacji. Od teorii do badań terenowych

Wiśniewski - Podmiot i wolność. Dziedzictwo heglowskie i jego wrogowie

Witkiewicz [Witkacy] - Nowe formy w malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia. Szkice estetyczne [wyd. krytyczne PIW]

Witkiewicz [Witkacy] - Nowe formy w malarstwie. Szkice estetyczne. Teatr [Pisma filozoficzne i estetyczne, t. 1]

Wodziński - Sentencje Deflickie

Wolin - Nieznana rewolucja 1918-1921

Youlan - Krótka historia filozofii chińskiej

Žižek - Kruchy absolut czyli Dlaczego warto walczyć o chrześcijańskie dziedzictwo

Žižek - Kukła i karzeł. Perwersyjny rdzeń chrześcijaństwa

Žižek - O wierze

Žižek - Od tragedii do farsy, czyli jak historia się powtarza

Žižek - Przemoc. Sześć spojrzeń z ukosa

Žižek - Rewolucja u bram. Pisma wybrane z roku 1917

Žižek - Wzniosły obiekt ideologii

Žižek - Wzniosły obiekt ideologii

Žižek, Santner, Reinhard - Bliźni

Żarnowska, Szwarc (red.) - Kobieta i społeczeństwo na ziemiach polskich w XIX w. Zbiór studiów

Żółtowski - O podstawach filozofii Hegla. Cz. 1, Zasady, metoda i pierwsze ustępy logiki

[czasopismo] Kronos 1/2012 (Hiperchaos. Realizm spekulatywny. Przygodność, wirtualność, konieczność)

[czasopismo] Kronos 2/2018 (Schelling)

[czasopismo] Kronos 3/2012 (Adorno)

[czasopismo] Kronos 3/2015 (Odbudowa nowoczesności)

[czasopismo] Kronos 4/2014 (Hegel / Neokolonializm / Biopolityka)

[czasopismo] Literatura na świecie - 14 poetów francuskich / Wokół Lacana

[czasopismo] Literatura na świecie, 1985, nr 10 [Bataille]

[czasopismo] Literatura na Świecie, 1994, nr 10 [Markiz de Sade, Deleuze, Robbe-Grillet, Klossowski, Soilers]

[czasopismo] Literatura na Świecie, 1998, nr 11-12 [Jacques Derrida]

[czasopismo] Literatura na Świecie, 2000, nr 6 [Raymond Queneau]

[czasopismo] Literatura na Świecie, 2006, nr 5-6 [Benn, Brecht]

[czasopismo] Principia 51-52 [Zrozumieć Hegla]

[czasopismo] Studia Filozoficzne 5/1975 (114)

[Ekonomia Literatury 1] Kłosiński i Tomczok (red.) - Ekonomiczne teorie literatury

[Ekonomia Literatury 2] Cymbrowski i Tomczok (red.) - Ekonomie w literaturze i kulturze

[Ekonomia Literatury 3] Wolski i Tomczok (red.) - Literackie ekonomie

[Ekonomia Literatury 4] Milenkowicz i Tomczok (red.) - Ekonomia w badaniach literackich


Nowości

516. Negri - Powrót. Alfabet biopolityczny

517. Bourdieu - Medytacje pascaliańskie

518. Bourdieu, Wacquant - Zaproszenie do socjologii refleksyjnej

519. Maigret - Socjologia komunikacji i mediów

520. Olszewski (red.), Siger z Brabancji, św. Tomasz z Akwinu, Idzi Rzymianin - Spór o jedność intelektu

521. Oręziak - OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce

522. Pietras - W stronę ontologii. Nicolaia Hartmanna i Martina Heideggera postneokantowskie projekty filozofii

523. Pöggeler - Droga myślowa Martina Heideggera

524. Polanyi - Wielka transformacja. Polityczne i ekonomiczne źródła naszych czasów

525. Potępa - Fenomenologia faktycznego życia. Martin Heidegger

526. Potępa - Spór o podmiot w filozofii współczesnej. Husserl - Heidegger - Gadamer - Jaspers

527. Przyłębski - Hermeneutyczny zwrot filozofii

528. Puzyna - Witkacy

529. Rachwał (red.) - Jacques Derrida - Doctor honoris causa Universitatis Silesiensis

530. Rancière - Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka

531. Rancière - Nienawiść do demokracji

532. Rapley - Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów

533. Rasiński - Śladami Marksa i Wittgensteina. Krytyka społeczna bez teorii krytycznej

534. Reale - Historia filozofii starożytnej [Tomy 1-5]

535. Robinson - Szkice o ekonomii marksowskiej

536. Rousseau - Umowa społeczna, Uwagi o rządzie polskim, List o widowiskach

537. Różanowski - Pasaże Waltera Benjamina. Studium myśli

538. Ryan - Izolatka: polityczne pranie mózgu. Amerykański model pacyfikacji ruchów protestu

539. Rychlewski - Rewolucja rocka. Semiotyczne wymiary elektrycznej ekstazy

540. Sadzik (red.) - Imiona anomii. Literatura wobec doświadczenia stanu wyjątkowego

541. Žižek, Santner, Reinhard - Bliźni

542. Wolin - Nieznana rewolucja 1918-1921

543. Augé - Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności

544. Benjamin - Twórca jako wytwórca. Eseje i rozprawy

545. Crary - 24/7. Późny kapitalizm i koniec snu

546. Kołakowski - Mini wykłady o maxi sprawach

547. Hoppe - Teoria socjalizmu i kapitalizmu : ekonomia, polityka i etyka

548. Stelmach - Współczesna filozofia interpretacji prawniczej

549. Węglińska - Jak pisać pracę magisterską

550. Sartori - Teoria demokracji

551. Grabski, Mijas, Dora, Iniewicz - Dysforia i niezgodność płciowa. Kompendium dla praktyków

552. Hocquenghem - Pragnienie homoseksualne

553. Czekaj - Krytyczna teoria sztuki Theodora W. Adorna

554. Dyer-Witheford, de Peuter - Gry imperium. Globalny kapitalizm i gry wideo

555. Heinich - Socjologia sztuki

556. Lyotard - Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy

557. Michalczyk - Teoria komunikowania masowego. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej

558. Morawski - Główne nurty estetyki XX wieku. Zarys syntetyczny

559. Olliver - Nauki o komunikacji. Teoria i praktyka

560. Ong - Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii

561. Postman - Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu

562. [czasopismo] Literatura na świecie, 1985, nr 10 [Bataille]

563. Appadurai - Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji

564. Bachelard - Wyobraźnia poetycka. Wybór pism

565. Bator, Wieczorkiewicz (red.) - Ucieleśnienia. Ciało w zwierciadle współczesnej humanistyki. Myśl, praktyka, reprezentacja

566. Bauman - 44 listy ze świata płynnej nowoczesności

567. Bauman - Bauman o popkulturze. Wypisy

568. Bauman - Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności

569. Bauman - Dwa szkice o moralności ponowoczesnej

570. Bauman - Europa. Niedokończona przygoda

571. Bauman - Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika

572. Bauman - Konsumowanie życia

573. Bauman - Nowoczesność i Zagłada

574. Bauman - Obcy u naszych drzwi

575. Bauman - Płynna nowoczesność

576. Bauman - Płynne czasy. Życie w epoce niepewności

577. Bauman - Płynne życie

578. Bauman - Płynny lęk

579. Bauman - Ponowoczesność jako źródło cierpień

580. Bauman - Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy

581. Bauman - Społeczeństwo w stanie oblężenia

582. Bauman - Szanse etyki w zglobalizowanym świecie

583. Bauman - Sztuka życia

584. Bauman, Lyon - Płynna inwigilacja. Rozmowy

585. Bauman, May - Socjologia

586. Bauman, Mazzeo - O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo

587. Bauman, Vecchi - Tożsamość. Rozmowy z Benedetto Vecchim

588. Beyme - Współczesne teorie polityczne

589. Borowik - Nowe Katowice. Forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic

590. Burke - Społeczna historia wiedzy

591. Butler - Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości

592. Butler - Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywu

593. Corbin - Historia filozofii muzułmańskiej

594. Domańska - Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała

595. Drozda - Echa innych rewolucji. Od Muhammada Alego do Japońskiej Armii Czerwonej

596. Durkheim - Zasady metody socjologicznej

597. Ganczar, Gielata, Ładoń (red.) - Fragmenty dyskursu maladycznego

598. Goffman - Człowiek w teatrze życia codziennego

599. Goffman - Rytuał interakcyjny

600. Kripke - Nazywanie a konieczność

601. Uniłowski - Granice nowoczesności. Proza polska i wyczerpanie modernizmu

602. Uniłowski - Polska proza innowacyjna w perspektywie postmodernizmu. Od Gombrowicza po utwory najnowsze

603. Pospiszyl - Rozkład. Esej o związkach państwa i patogenów (1050-1378)

604. Le Corbusier - W stronę architektury

605. Niesporek - Czy koniec socjologii, jaką znamy? Socjologia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości

606. Nycz (red.) - Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze

607. Pessel - Śmieciarze. Antyrecyklingowe studium z antropologii codzienności

608. Rocker - Anarchosyndykalizm. Teoria i praktyka. Wstęp do tematu, któremu wojna w Hiszpanii nadała wielki rozgłos

609. Russell - Wstęp do filozofii matematyki

610. Sartre - Byt i nicość. Zarys ontologii fenomenologicznej

611. Sartre - Egzystencjalizm jest humanizmem

612. Sartre - Wyobraźnia

613. Schelling - Epoki świata. Pierwsza księga: Przeszłość

614. Schelling - Filozofia objawienia. Ujęcie pierwotne [T. 1]

615. Schelling - Filozofia Sztuki

616. Schelling - Filozoficzne badania nad istotą ludzkiej wolności

617. Schelling - System idealizmu transcendentalnego

618. Schelling - Światowieki. Ułamek z roku 1815

619. Możdżeń, Zygmuntowski (red.) - Polityka fiskalna dla regeneracji. Reguły w finansach publicznych na czasy kryzysu

620. Schmitt - Teologia polityczna i inne pisma

621. Schopenhauer - W poszukiwaniu mądrości życia. Parerga i Paralipomena [T. 1 i 2]

622. Marks, Engels - Listy wybrane

623. Marks, Engels - Dzieła [Tomy 1, 2, 3, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 37]

624. Sharp - Leksykon pojęć i idei C.G. Junga

625. Siemek - Wykłady z filozofii nowoczesności

626. Siemek - Wykłady z klasycznej filozofii niemieckiej

627. Sienkiewicz, Sobieraj (red.) - Literackość filozofii - filozoficzność literatury

628. Althusser - W odpowiedzi Johnowi Lewisowi

629. Eagleton - Koniec teorii

630. Althusser - W imię Marksa

631. Althusser, Balibar - Czytanie „Kapitału”

632. Deleuze - Proust i znaki

633. Iljenkow - Logika dialektyczna. Szkice z historii i teorii

634. Marks - Różnica między demokrytejską a epikurejską filozofią przyrody. Rozprawa doktorska wraz z aneksem i pracami przygotowawczymi

635. Baran - Ekonomia polityczna wzrostu

636. Sieradzan - Czerwono-brunatni. Sojusz radykalizmu lewicy i prawicy w Rosji współczesnej