Powodów by sprzeciwiać się technologii 5G jest wiele, często przyćmiewa je dominująca (i całkowicie usprawiedliwioną) obawa przed skrajnie szkodliwą technologią, która zainfekuje nasze ciała i przestrzenie, przynosząc ze sobą śmiertelne skutki, zarówno dla naszego zdrowia jak i środowiska.

Uważamy, że nie powinniśmy myśleć o 5G jako zaledwie o ulepszeniu obecnej sieci 4G, czyli jako o szybszym z niej korzystaniu. Nie możemy też ograniczać się wyłącznie do mówienia o jeszcze jednym źródle toksyczności, któremu sprzeciwiamy się wyłącznie w kategoriach bezpieczeństwa naszego zdrowia i ochrony natury. Bowiem 5G jest przede wszystkim niezbędną infrastrukturą dla rozmaitych aktorów obecnych na dzisiejszym polu gry o władzę. Ma pomóc szefom w wyciągnięciu większych zysków z pracy pracowników; Państwom w zwiększeniu kontroli społecznej w obrębie krajowych granic, oraz w lepszym organizowaniu operacji wojskowych na różnych frontach wojennych. Przyjrzyjmy się tym poszczególnym aspektom…

Jeszcze jedna infrastruktura dla zysków szefów.

Sieć 5G pozwala zwiększyć równoczesność połączeń i przekazywania danych przy zerowym opóźnieniu ich przesyłu. Są to fundamentalne właściwości dla szerokiego boomu technologii, wykorzystujących Sztuczną Inteligencję (AI). Jak wiemy AI staje się częścią procesu produkcji poprzez zastępowanie pracy człowieka (lub stara się uzyskać taką rolę). W ten sposób pracownik staje się coraz bardziej zależny od mechanizmu, często nie rozumiejąc jego działania, coraz bardziej wyalienowany i zdominowany przez rytm pracy narzucany mu z zewnątrz. Jego autonomia w tym procesie może tylko ulegać redukcji. Sieć 5G odpowiada w większym stopniu na potrzeby przemysłowców niż jej zwykłych użytkowników (jak chcą byśmy sądzili). W rzeczywistości, model Przemysł 4.0 zakłada, że zakłady przemysłowe (produkcja, post-produkcja i wytwarzanie energii) będą korzystać z usług opartych na nowej, mobilnej sieci.

Ważny przykład stanowi tu eksperyment prowadzony w porcie w Livorno. Jest to część szerszego projektu europejskiego, „Corealis, port przyszłości”, który oddziałuje także na porty Walencji, Pireusu, Anvers w ramach programu Horyzont 2020. Eksperyment rozpoczął się jako element programu 5G dla Włoch, platformy stworzonej w 2016 przez Ericsson i TIM, i obejmuje on przemysł, uniwersytety oraz instytucje publiczne w celu rozwoju innowacyjnych zastosowań mobilnych technologii komunikacyjnych piątej generacji. Opiera się m.in. na Internecie Rzeczy (IoT), nowej generacji analityce danych oraz systemach zarządzania ruchem, oczywiście wespół z siecią 5G.

Zaawansowany nadzór wideo i służby zarządzania kryzysowego dysponujące biometrycznymi sposobami identyfikacji personelu portu i podróżujących, boje wyposażone w wodoodporne urządzenia i czujniki do monitorowania stanu środowiska wodnego w porcie, zdalnie sterowane dźwigi, systemy śledzenia w czasie rzeczywistym operacji logistycznych i masowej wymiany informacji między różnymi strukturami. Ale to nie wszystko: przyśpieszenie wyładowywania i załadowywania towarów, zdalna kontrola systemów logistycznych całego obszaru, wzajemne połączenie kamer w celu kontroli i wykorzystania infrastruktury. To tylko część innowacji, które są wprowadzane w porcie dzięki sieci 5G.

Zagwarantuje ona maksymalną szybkość i stanowi idealną platformę dla zestandaryzowanej komunikacji bez zakłóceń, która będzie zespajać pojazdy, istoty ludzkie i wszczepione implanty, połączone wspólnym dostępem do technologii. Cel to zrewolucjonizowanie logistyk transportu poprzez zastosowanie rozwiązań, pozwalających na nieprzerwaną aktywność. W portach gdzie już działa ten eksperyment, prowadzi się nad nim badania, tworząc model dla innych europejskich portów, bez względu na to czy są one częścią funkcjonującej platformy Corealis czy nie.

Jednego możemy być pewni: wprowadzenie tej infrastruktury pozwoli na zoptymalizowanie czasu produkcji, dlatego też narzuci wzrastającą niestabilność rytmu i pracy-załadunku. Pozwoli także na kapilarną kontrolę pracowników w ciągu całego dnia pracy. Ich zachowanie, przemieszczanie się i czas będą obserwowalne w każdym momencie. Ponadto 5G stanowi bazę wsparcia pogłębiającą proces automatyzacji, który z czasem doprowadzi tysiące ludzi do utraty pracy. A wszystko to jest narzucane nam pod hasłami stabilności środowiska i bezpieczeństwa pracowników. Dobrze jednak wiemy, że jedyny interes szefów, zysk, służy jedynie ich celom, nigdy zaś pożytkowi całego społeczeństwa, a tym bardziej bezpieczeństwu przyrody i pracowników.

Interesy Państwa: kontrola społeczna i wojna

Inny aspekt, który musimy brać pod uwagę rozważając skutki wprowadzenia sieci 5G dotyczy jej skutków w zakresie kontroli nad jednostką. 5G jest w istocie infrastrukturą konieczną dla rozwoju tzw. Inteligentnych Miast (Smart Cities), gdzie, dzięki Internetowi Rzeczy, przedmioty są ze sobą połączone i komunikują się między sobą w czasie rzeczywistym w pozornie nienaruszalnym układzie. Oznacza to dalsze niszczenie autonomii jednostki (już i tak znacznie ograniczonej),jako, że będzie ona coraz bardziej zależna od urządzeń służących do zarządzania codzienną rutyną, ale i równocześnie będzie przez nie kontrolowana. We Francji, pomimo powszechnego sprzeciwu, firmy zdołały zainstalować w wielu domach liczniki Linky, mierzące nie tylko zużycie energii, ale również gromadzące informacje na temat zachowań mieszkańców.

Sięgając intymności naszych domów, kontrola ta znajduje swój wyraz również w przestrzeni miejskiej: kamery z technologią biometrycznego rozpoznawania twarzy, już są eksperymentalnie używane na lotniskach Roma Fiumicino, Milano Linate i Malpensa, drony obserwujące przestrzenie miejskie, biliony obiektów transmisyjnych, czujników, mikrokomórek i tysiące nowych satelit, nieubłaganie przesyłających informacje do przestrzeni.

W Genui na przykład, wejścia do Starego Portu są monitorowane przez pięć najnowocześniejszych kamer, zakupionych na rynku przez Leonardo, które pozwalają na kontrolowanie wstępu i zauważają „anomalie”. Dzięki szybkości i wydajności 5G, strumienie wysoko rozdzielczego wideo są transferowane w czasie rzeczywistym z kamer i czujników do centrum danych, gdzie algorytm analizy wideo, oparty na sztucznej inteligencji, jest w stanie obliczyć ilość osób (People Counting) obecnych wewnątrz „wirtualnego” perymetru strefy Starego Portu, ich zagęszczenie (People Density) w konkretnych obszarach, a w perspektywie, rozpoznać niebezpieczne lub odbiegające od normy sytuacje i zachowania.

Inteligentne-Miasto jest ściśle projektem inżynierii społecznej. Mówimy tu o mieście-fortecy dla bogatych, gdzie biedni i wszelki niepożądany element są zgniatani przez niskiej intensywności wojnę, która nie przyznaje im żadnej przestrzeni poza dzielnicami slumsów. Gdzie życie zostaje zredukowane do procesu produkcji i konsumpcji. Gdzie nie ma intymności, gdyż każdy aspekt życia jest obserwowany i rejestrowany, by to życie „ulepszyć”. Gdzie więzi społeczne są doświadczane za pośrednictwem narzędzi elektronicznych. Gdzie możliwości pojawienie się przestrzeni otwartego konfliktu stają się coraz bardziej i bardziej rzadsze, bo jest on hamowany przez nową architektoniczną aranżację, która widzi i wie wszystko.

Wreszcie, choć nie najmniej ważne,

Zastosowanie 5G w scenariuszach wojennych.

Jak wiele jej sióstr, technologia ta zrodziła się w kontekście militarnym. Rodzaje fal (milimetrowe i mikrofalowe) używanych przez tą sieć służą do lokalizacji wroga (radar), a poza tym aktualnie należą do arsenału wojennego (Active Denial System – ADS). Eksperci wojskowi uważają, że 5G odegra decydującą rolę w wykorzystaniu broni hipersonicznej, np. pocisków (wyposażonych również w głowice nuklearne), które będą latać szybciej niż z prędkością 5 Machów (pięciokrotna prędkość dzwięku, np. 1.6 km/s). Taka broń może latać bardzo wysoko po nieprzewidywalnych trajektoriach i z łatwością omijać istniejące systemy obrony przeciw-balistycznej. By nimi kierować niezbędne jest gromadzenie, opracowywanie i transmitowanie ogromnej ilości danych w bardzo krótkim czasie. Analogicznie, tego samego w przypadku ataku, wymaga aktywna obrona przed takimi pociskami. Ponieważ są to przedziały czasu zbyt krótkie dla człowieka, jedynym sposobem reakcji jest poleganie na automatycznych systemach 5G. Ta technologia odegra również ważną rolę w sieci łączności bitewnej. Pozwoli ona oddziałom wojskowym i jednostkom przekazywać sobie nawzajem w czasie rzeczywistym informacje o toczących się operacjach.

Rzeczywisty potencjał 5G ujawni się w pełni w wojennych sieciach przyszłości. Obejmie wzrost liczby systemów, tańszych, bardziej połączonych i elastycznych, zdolnych działać i gwałtownie ewoluować w ramach trwających scenariuszy wojennych. 5G zwiększy zabójcze przeznaczenie dronów wojskowych, robotów wojennych, pozwalając im identyfikować, śledzić i precyzyjnie uderzać w osoby, na podstawie systemu rozpoznawania ich twarzy oraz innych cech. Sieć piątej generacji będzie miała też fundamentalne znaczenie dla pracy tajnych służb i sił specjalnych, dostarczając im skuteczniejszego systemu kontroli i szpiegostwa, niż obecny. Fale milimetrowe (spektrum wysokiej częstotliwości o krótkich falach) będą doskonałą pomocą w tworzeniu baz wojskowych i inteligentnych stanowisk dowodzenia. Tego rodzaju struktury potrzebują silnych sygnałów, które jednak nie będą rozchodzić się zbyt daleko, aby nie zostały przechwycone przez wroga.

Wnioski

Reżimowa propaganda przedstawia nam sieć 5G jako szansę dla nas wszystkich. To niezwykle istotne abyśmy publicznie potępiali rzeczywiste zastosowanie tej technologii, która daleka jest od potrzeb jednostek i społeczeństwa. Ludzie giną w swoich miejscach pracy, każdego dnia z powodu niebezpiecznych warunków, zdrowie jest dobrem luksusowym, i ci, których na nie nie stać umierają na raka czekając w kolejkach do konsultacji. Zapadają się mosty, a odpowiedzialni za to śpią spokojnie, ponieważ ich zyski pozostają niezakłócone. Imigranci toną w morzu, a jeśli mają dość szczęścia by stanąć na suchym lądzie są zamykani w państwowych obozach koncentracyjnych (CPRs) gdzie dochodzi do wszelkiego rodzaju nadużyć. Populacja Afryki i Środkowego Wschodu ginie od spadających zachodnich bomb.

Stoimy wobec bezprecedensowego kryzysu społecznego i klimatycznego. Świat uciskanych i wykorzystywanych nie ma pożytku z 5G. Dlatego tak ważne jest by odesłać do nadawcy ten jeszcze jeden produkt tak zachwalanego nam postępu. Ponieważ stawianie oporu sieci 5G oznacza sprzeciwianie się pewnej idei świata. Świata w którym uprzywilejowana mniejszość żyje z pozbawionego skrupułów wyzysku wielu. Świata opartego na wojnie, zarządzanej przez algorytm. Świata gdzie urządzenia przeważają na relacjami społecznymi. Świata, gdzie egoizm zastępuje ludzką solidarność. Świata, gdzie życie staje się zależne od mechanizmów, które są niezrozumiałe i nie da się nimi kierować. Świata, gdzie niszczy się autonomię i gdzie może istnieć tylko przedstawicielstwo.

Pisa, Styczeń 2020