Dodaje sekcje do kreatora książek: Pracownicy zjednoczeni są zwyciężeni (Anonim)

 

Ze skomplikowanymi strukturami, np.: rozdziałem z podsekcjami, zaznaczenie tylko rozdziału prawdopodobnie zaznaczy wyłącznie tytuł rozdziału, więc prawdopodobnie chciałbyś zaznaczyć rozdział ze wszystkimi jego podsekcjami.

The text structure is shown below.

 
Sekcja
Zaznacz
Tytuł, osoba autorska, data...
Pracownicy zjednoczeni są zwyciężeni
Źródło, uwagi...