Tytuł: Dlaczego jesteśmy insurekcyjnymi anarchist(k)ami...
Osoba autorska: Alfredo M. Bonanno
Data: 2003
Źródło: Pobrano 8 lutego 2017 r. z web.archive.org

Ponieważ uważamy, że jest możliwe przyczynienie się do rozwoju walk, które spontanicznie pojawiają się wszędzie, przekształcając je w masowe insurekcje — czyli rzeczywiste rewolucje.

Ponieważ chcemy zniszczyć kapitalistyczny porządek świata, który jest przydatny jedynie dla menadżerów dominacji klasowej.

Ponieważ opowiadamy się za natychmiastowym, destrukcyjnym atakiem przeciwko strukturom, jednostkom i organizacjom kapitału, państwu i wszelkim formom ucisku.

Ponieważ konstruktywnie krytykujemy wszystkich tych, którzy znajdują się w sytuacjach kompromisu z władzą, wierząc, że walka rewolucyjna jest obecnie niemożliwa.

Ponieważ zamiast czekania, zdecydowałyśmy przystąpić do działania, nawet jeśli jeszcze nie nadszedł czas.

Ponieważ chcemy położyć kres temu stanowi rzeczy od razu, a nie czekać, aż warunki pozwolą na jego przemianę.

Oto kilka z powodów, dla których jesteśmy anarchistkami, rewolucjonistkami i insurekcjonistkami.