Tytuł: Prekariat i nowa walka klas. Recenzja
Osoba autorska: 161 Crew
Data: 24 lutego 2021
Źródło: https://161crew.bzzz.net/nowa-walka-klas/

„W porządku, istnieje walka klas. Ale to moja klasa, klasa bogatych, prowadzi tę wojnę. I to my wygrywamy.”

Warren Buffett

Wbrew temu co twierdzą środowiska neoliberalne i konserwatywne uważające konflikt klasowy za relikt przeszłości, walka klasowa i klasowy podział społeczeństwa ciągle funkcjonuje w XXI wieku. Naturalnie nie jest to ten sam klasowy konflikt, jaki istniał na przełomie XIX i XX wieku. Półtora wieku przemian na płaszczyźnie technologicznej, społecznej i politycznej w istotny sposób zmieniło funkcjonowanie kapitalizmu, oraz wpływ jaki wywiera on na współczesny świat pracy. Poznański socjolog, członek Federacji Anarchistycznej i Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza – Jarosław Urbański – analizuje w swojej książce współczesne formy walk klasowych i konflikty społeczne będące wytworem neoliberalnych doktryn.

Kluczowym pojęciem występującym w pracy Urbańskiego jest prekariat – nowa odsłona klasy pracowników, zatrudnianych według tzw. „elastycznych form zatrudnienia”. Brak pewności pracy, „umowy śmieciowe”, migracje, pozbawienie socjalnego wsparcia, frustracja i lęk związane z codzienną egzystencją, to tylko kilka z przymiotów współczesnego prekariusza. „Elastyczne formy zatrudnienia” stają się dominującą formą w stosunkach pracy współczesnego kapitalizmu w skali światowej. Współczesna walka klasowa i jej oddziaływanie na stosunki społeczno-kulturowe jest przedmiotem wnikliwej analizy Urbańskiego, z perspektywy zarówno badacza naukowego, jak i aktywnego uczestnika partycypującego w klasowych konfliktach.

Oprócz historycznej i teoretycznej analizy, w książce tej znajdziemy również praktyczny wymiar protestów i buntów przeciwko nowym formom społecznego i ekonomicznego wykluczenia. Obszar badań dotyczy zarówno rodzimego gruntu – Polski, jak również azjatyckich bastionów prekariatu i pozbawionych podstawowych zabezpieczeń pracowniczych regionów. Książka Urbańskiego jest doskonałym punktem wyjścia w kierunku analizy współczesnych, często zakamuflowanych i wielopłaszczyznowych walk klasowych, oraz tragicznych efektów wywieranych na społeczeństwo przez korporacyjny kapitalizm. Książka na pewno nie wyczerpuje tematu, lecz stanowi pierwszy i bardzo ważny krok w zrozumieniu czym jest współczesna walka klas, czym jest prekariat, oraz w jaki sposób społeczeństwo może tworzyć mechanizmy oporu wobec destrukcyjnych skutków kapitalistycznych stosunków pracy.

1-c-161-crew-prekariat-i-nowa-walka-klas-recenzja-1.jpg
„Prekariat i nowa walka klas. Przeobrażenia współczesnej klasy pracowniczej i jej form walki”