Judith's Dagger
Trzydzieści jeden tez: Manifest W stronę anarcho-transfeministycznej, emancypującej młodych, antyrasistowskiej i antygwałcicielskiej abolicji więzień.


27 paź 2022 Read the whole text... 11 pp.