Victoria Law
Przeciw feminizmowi więziennemu Poleganie na przemocy państwa w celu przeciwdziałania przemocy domowej tylko szkodzi najbardziej zmarginalizowanym kobietom.


9 lis 2022 Read the whole text... 9 pp.